Projectleider Risico Inventarisatie & Evaluatie ( ARBO)

Locatie
Utrecht
Startdatum
15/03/2020
Einddatum
15/02/2021
Uren
20
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ138129
Deel deze aanvraag:

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Als Projectleider Risico Inventarisatie & Evaluatie word je binnen het team HRO (HR & Organisatie)  toegevoegd aan het cluster “Matchpoint”. 

Wat ga je doen
De projectleider RI&E werkt in opdracht van de Preventie coördinator en de teamleider HRO. De projectleider RI&E zorgt in eerste instantie voor de aanbesteding van de RI&E en het instemmingstraject op het Programma van eisen met de OR dat hiermee samenhangt. De uitvoering van de RI&E en het daar op volgende “plan van aanpak” wordt in samenspraak met de Preventie coördinator opgepakt.

Voor het toetsen van de RI&E wordt door de externe partij gebruik gemaakt van de ”RIE-manager provincies” van het A&O fonds. De projectleider bespreekt de geconstateerde risico’s op basis van prioriteit  met de betreffende teamleiders of bedrijfsonderdelen zoals team Facilitair of team HR&O.
De RI&E wordt naar een plan van aanpak gebracht op basis van uitvoerbaarheid en de kosten via het principe de stand der techniek door de projectleider in samenspraak met de Preventie Coördinator.

Het project betreft op PSA alle medewerkers in dienst bij de Provincie Utrecht en alle gebouwen en locaties. Er is een hoofdlocatie op de Archimedeslaan 6 in Utrecht, dit is een bedrijfsverzamelgebouw van de provincie Utrecht van 21 verdiepingen (9 verdiepingen verhuurd), een tramremise met kantoordeel, 2 wegendependances en Paushuize.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Inventarisatie en analyse van de werkzaamheden, procedures, knelpunten, risico’s.
 • Analyse van het project waarvoor jij de planning opstelt om tot de uitvoering van de RI&E en het plan van aanpak te komen. De doorlooptijden van instemming OR hierbij in acht neemt.
 • Onderhands meervoudige aanbesteding van de RI&E.
 • Plannen en coördineren afspraken met opdracht nemende partij van de RI&E en medewerkers provincie. De preventie coördinator aansluiten bij de overleggen en rondgangen.
 • Minimale toetsing aan de hand van de RI&E managers Provincies van het A&O fonds. Zorg dragen dat deze wordt gevuld met de toetsingsgegevens door de toetser.
 • Doorvragen bij onduidelijkheden, redeneringen en planningen toetsen.
 • Een klankbord bieden voor de projectgroep/OR, de preventie coördinator en facilitair medewerker.
 • Opstellen van een “plan van aanpak” aan de hand van de prioriteiten met de betrokken partijen in samenwerking met de preventie coördinator.
 • Proces voor instemming op Plan van aanpak door OR
 • Laten toetsen van het “plan van aanpak” door een kerndeskundige.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
20
15/03/2020
10/02/2020
15/02/2021
Provincie Utrecht
SRQ138129
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
15/03/2020
15/02/2021
20

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Als Projectleider Risico Inventarisatie & Evaluatie word je binnen het team HRO (HR & Organisatie)  toegevoegd aan het cluster “Matchpoint”. 

Wat ga je doen
De projectleider RI&E werkt in opdracht van de Preventie coördinator en de teamleider HRO. De projectleider RI&E zorgt in eerste instantie voor de aanbesteding van de RI&E en het instemmingstraject op het Programma van eisen met de OR dat hiermee samenhangt. De uitvoering van de RI&E en het daar op volgende “plan van aanpak” wordt in samenspraak met de Preventie coördinator opgepakt.

Voor het toetsen van de RI&E wordt door de externe partij gebruik gemaakt van de ”RIE-manager provincies” van het A&O fonds. De projectleider bespreekt de geconstateerde risico’s op basis van prioriteit  met de betreffende teamleiders of bedrijfsonderdelen zoals team Facilitair of team HR&O.
De RI&E wordt naar een plan van aanpak gebracht op basis van uitvoerbaarheid en de kosten via het principe de stand der techniek door de projectleider in samenspraak met de Preventie Coördinator.

Het project betreft op PSA alle medewerkers in dienst bij de Provincie Utrecht en alle gebouwen en locaties. Er is een hoofdlocatie op de Archimedeslaan 6 in Utrecht, dit is een bedrijfsverzamelgebouw van de provincie Utrecht van 21 verdiepingen (9 verdiepingen verhuurd), een tramremise met kantoordeel, 2 wegendependances en Paushuize.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Inventarisatie en analyse van de werkzaamheden, procedures, knelpunten, risico’s.
 • Analyse van het project waarvoor jij de planning opstelt om tot de uitvoering van de RI&E en het plan van aanpak te komen. De doorlooptijden van instemming OR hierbij in acht neemt.
 • Onderhands meervoudige aanbesteding van de RI&E.
 • Plannen en coördineren afspraken met opdracht nemende partij van de RI&E en medewerkers provincie. De preventie coördinator aansluiten bij de overleggen en rondgangen.
 • Minimale toetsing aan de hand van de RI&E managers Provincies van het A&O fonds. Zorg dragen dat deze wordt gevuld met de toetsingsgegevens door de toetser.
 • Doorvragen bij onduidelijkheden, redeneringen en planningen toetsen.
 • Een klankbord bieden voor de projectgroep/OR, de preventie coördinator en facilitair medewerker.
 • Opstellen van een “plan van aanpak” aan de hand van de prioriteiten met de betrokken partijen in samenwerking met de preventie coördinator.
 • Proces voor instemming op Plan van aanpak door OR
 • Laten toetsen van het “plan van aanpak” door een kerndeskundige.
Inloggen