Projectleider / Strategisch adviseur HR agenda Gedwongen kader Overijssel

Locatie
Enschede
Startdatum
01/09/2022
Einddatum
31/12/2022
Uren
18
Klant
(DASTwente) Regio Twente
Aanvraagnummer
SRQ161405
Deel deze aanvraag:

Projectleider / Strategisch adviseur HR agenda Gedwongen kader Overijssel
Wij zoeken een projectleider die kan werken op het snijvlak van zorgaanbieders en gemeenten. Je maakt verbinding en blijft in verbinding ook als het wat moeilijker wordt. Je bent een deskundige gesprekspartner op het gebied van arbeidsmarkt, HR- vraagstukken binnen de zorg. En weet ook de relatie tot onderwijs hierin te leggen.

Het project Strategische HR agenda Gedwongen kader Overijssel
Voor het bieden van bescherming voor kwetsbare kinderen is het nodig dat er voldoende kwalitatief goed geschoolde medewerkers in het gedwongen kader zijn. Het doel van het ontwikkelen van een strategische HR-agenda voor de regio’s IJsselland en Twente is het werven en behouden van medewerkers in de keten van het gedwongen kader. In het project wordt onderzocht wat hiervoor de werkzame elementen zijn. Hiervoor zijn eerste aanzetten geweest in de vorm van verkenningen op de problematiek welke nu vragen om een vertaling naar een HR agenda voor het gedwongen kader.

Om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken zal de strategische HR-agenda zich richten op de volgende onderdelen waarvan we weten dat deze een rol spelen bij het aantrekken en behouden van personeel:

 • werving en selectie;
 • agressie en bejegening;
 • werkdrukverlaging (overbruggingszorg);
 • werkplezier

en ook op het realiseren van duurzame en creatieve (zij-) instroom van nieuwe collega’s. De strategische HR agenda is bedoeld om een overstijgende en samenhangende aanpak te ontwikkelen voor zowel de korte als lange termijn.

De opdracht:
Het opstellen van een Strategische HR-agenda voor de korte en middellange termijn. Hierin neem je de projectleiding voor de periode van september 2022 tot en met december 2022. Je stelt samen met de ketenpartners JBOV, WSG, LJ&R, RvdK, VT en de beide regio’s een plan op. Hierbij maak je gebruik van de inventarisatie van de huidige knelpunten en beschikbaar materiaal zoals Foto GI , verbeteragenda, medewerkertevredeheidsonderzoeken, cliënttevredenheidsonderzoeken, opbrengstdocument strategische HR agenda HHM,  etc. Ook ligt er al een eerste aanzet tot een agenda. Verder:

 • Adviseer je over aansluiting bij landelijke trajecten zoals Alle kansen Benut.
 • Adviseert je over de werkzame elementen en niet -werkzame elementen voor het werven en behouden van medewerkers.
 • Ontwikkel je een aanpak (voor zowel de korte als de lange termijn) met aanbevelingen.
 • Wordt er evt. onderzocht hoe aanvullende financiering voor de acties verkregen kan worden. Bv. aanvragen bij fondsen.
 • Worden bij de agenda relevante derde partijen betrokken zoals hogescholen. 
 • Wordt gebruik gemaakt van relevante informatie uit andere regio’s, landelijk bekende informatie, wetenschappelijke onderzoek, etc.
 • Wordt aangesloten  bij de reeds gestarte initiatieven in de regio’s zoals het mogelijk maken van traineeships met financiering van de provincie, de relatie die gelegd is met de landelijke HR agenda en het zij-instroom programma van hogeschool Saxion.

Duur;  september – december 2022
Deze duur is bepaald op de loopduur van de subsidie die we vanuit het ministerie krijgen in het kader van de Verbeteragenda gedwongen kader.

Resultaat:
Een uitgewerkte Overijsselse Strategische HR agenda Gedwongen kader Overijssel op basis van een eerste aanzet hiertoe en het opbrengstdocument HHM. Bestaande uit:

 • inzicht in de werkzame elementen voor het werven en behouden van personeel;
 • inventarisatie van de lopende initiatieven bij de ketenpartners;
 • aanbevelingen voor acties voor de korte en termijn en lange termijn en hoe deze structureel te borgen;
 • netwerk van het gedwongen kader met organisaties op het veld van arbeid- en scholing, zoals de hogescholen.

Dit ben jij

 • Je bent bekend met het zorglandschap van Overijssel en specifiek het gedwongen kader.
 • Je hebt ervaring met soortgelijke projecten en het samenspel tussen gedwongen kader, gemeenten, onderwijs en landelijke initiatieven.
 • Ervaring met projectmanagement / bestuur advisering.
 • Bestuurlijk/ politiek sensitief.
 • Je bent resultaatgericht, een verbinder in het netwerk, strategisch en je kan op verschillende niveaus schakelen (strategisch, tactisch , uitvoerend).

 
De organisatie
OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg. Door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren, zorgt OZJT/Samen14 ervoor dat alle veertien gemeenten een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel kunnen realiseren voor hun inwoners.
 

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
Enschede
18
01/09/2022
02/08/2022
31/12/2022
(DASTwente) Regio Twente
SRQ161405
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Enschede
01/09/2022
31/12/2022
18

Projectleider / Strategisch adviseur HR agenda Gedwongen kader Overijssel
Wij zoeken een projectleider die kan werken op het snijvlak van zorgaanbieders en gemeenten. Je maakt verbinding en blijft in verbinding ook als het wat moeilijker wordt. Je bent een deskundige gesprekspartner op het gebied van arbeidsmarkt, HR- vraagstukken binnen de zorg. En weet ook de relatie tot onderwijs hierin te leggen.

Het project Strategische HR agenda Gedwongen kader Overijssel
Voor het bieden van bescherming voor kwetsbare kinderen is het nodig dat er voldoende kwalitatief goed geschoolde medewerkers in het gedwongen kader zijn. Het doel van het ontwikkelen van een strategische HR-agenda voor de regio’s IJsselland en Twente is het werven en behouden van medewerkers in de keten van het gedwongen kader. In het project wordt onderzocht wat hiervoor de werkzame elementen zijn. Hiervoor zijn eerste aanzetten geweest in de vorm van verkenningen op de problematiek welke nu vragen om een vertaling naar een HR agenda voor het gedwongen kader.

Om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken zal de strategische HR-agenda zich richten op de volgende onderdelen waarvan we weten dat deze een rol spelen bij het aantrekken en behouden van personeel:

 • werving en selectie;
 • agressie en bejegening;
 • werkdrukverlaging (overbruggingszorg);
 • werkplezier

en ook op het realiseren van duurzame en creatieve (zij-) instroom van nieuwe collega’s. De strategische HR agenda is bedoeld om een overstijgende en samenhangende aanpak te ontwikkelen voor zowel de korte als lange termijn.

De opdracht:
Het opstellen van een Strategische HR-agenda voor de korte en middellange termijn. Hierin neem je de projectleiding voor de periode van september 2022 tot en met december 2022. Je stelt samen met de ketenpartners JBOV, WSG, LJ&R, RvdK, VT en de beide regio’s een plan op. Hierbij maak je gebruik van de inventarisatie van de huidige knelpunten en beschikbaar materiaal zoals Foto GI , verbeteragenda, medewerkertevredeheidsonderzoeken, cliënttevredenheidsonderzoeken, opbrengstdocument strategische HR agenda HHM,  etc. Ook ligt er al een eerste aanzet tot een agenda. Verder:

 • Adviseer je over aansluiting bij landelijke trajecten zoals Alle kansen Benut.
 • Adviseert je over de werkzame elementen en niet -werkzame elementen voor het werven en behouden van medewerkers.
 • Ontwikkel je een aanpak (voor zowel de korte als de lange termijn) met aanbevelingen.
 • Wordt er evt. onderzocht hoe aanvullende financiering voor de acties verkregen kan worden. Bv. aanvragen bij fondsen.
 • Worden bij de agenda relevante derde partijen betrokken zoals hogescholen. 
 • Wordt gebruik gemaakt van relevante informatie uit andere regio’s, landelijk bekende informatie, wetenschappelijke onderzoek, etc.
 • Wordt aangesloten  bij de reeds gestarte initiatieven in de regio’s zoals het mogelijk maken van traineeships met financiering van de provincie, de relatie die gelegd is met de landelijke HR agenda en het zij-instroom programma van hogeschool Saxion.

Duur;  september – december 2022
Deze duur is bepaald op de loopduur van de subsidie die we vanuit het ministerie krijgen in het kader van de Verbeteragenda gedwongen kader.

Resultaat:
Een uitgewerkte Overijsselse Strategische HR agenda Gedwongen kader Overijssel op basis van een eerste aanzet hiertoe en het opbrengstdocument HHM. Bestaande uit:

 • inzicht in de werkzame elementen voor het werven en behouden van personeel;
 • inventarisatie van de lopende initiatieven bij de ketenpartners;
 • aanbevelingen voor acties voor de korte en termijn en lange termijn en hoe deze structureel te borgen;
 • netwerk van het gedwongen kader met organisaties op het veld van arbeid- en scholing, zoals de hogescholen.

Dit ben jij

 • Je bent bekend met het zorglandschap van Overijssel en specifiek het gedwongen kader.
 • Je hebt ervaring met soortgelijke projecten en het samenspel tussen gedwongen kader, gemeenten, onderwijs en landelijke initiatieven.
 • Ervaring met projectmanagement / bestuur advisering.
 • Bestuurlijk/ politiek sensitief.
 • Je bent resultaatgericht, een verbinder in het netwerk, strategisch en je kan op verschillende niveaus schakelen (strategisch, tactisch , uitvoerend).

 
De organisatie
OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg. Door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren, zorgt OZJT/Samen14 ervoor dat alle veertien gemeenten een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel kunnen realiseren voor hun inwoners.
 

Inloggen