Projectleider transformatie uitvoering Participatiewet 

Startdatum
13/07/2020
Einddatum
13/04/2021
Uren
12
Klant
(DASTwente) Gemeente Dinkelland, Gemeente Tubbergen & Noaberkracht
Aanvraagnummer
SRQ142149
Deel deze aanvraag:

Projectleider transformatie uitvoering Participatiewet 

Op het gebied van werk en inkomen werken de gemeente Dinkelland en Tubbergen samen met de Stichting Participatie Dinkelland (SPD (Dinkelland)), Soweco (Tubbergen), de gemeente Almelo, ondernemers/arbeidsorganisaties, verenigingen e.d.. Daarnaast werken de beide gemeenten samen in Noaberkracht, de gezamenlijke ambtelijke organisatie van beide gemeenten.
Beide gemeenten hebben als doel om de positieve gezondheid van de inwoners van Dinkelland en Tubbergen te versterken en de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. De gemeenten willen deze ambitie o.m. realiseren door te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, en om de consequenties van de ontmanteling van Soweco te kunnen vormgeven, zijn wij op zoek naar een projectleider die dit gehele proces gaat vormgeven. Na afronding van dit project heeft zowel de gemeente Dinkelland als de gemeente Tubbergen uiterlijk 1-1-2022 een adequate en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor de P-wet en de Wsw.

Voor dit project ligt er al een duidelijk projectplan klaar, die is opgebouwd uit 7 stappen. Deze stappen behelzen in het kort:

 1. Opstellen plan van aanpak (in samenwerking met Noaberkracht) voor het integreren van alle Wsw’ers die werkzaam zijn voor Soweco in de gemeentelijke groenvoorziening van de buitendienst.
 2. Besluitvorming over de lokale uitvoering van de Wsw per 1-1-2021. Waarbij in acht wordt genomen dat er het liefst een gezamenlijke oplossing voor de beide gemeenten komt.
 3. Opstellen van een inrichtingsplan voor Wsw waarin zowel het werkgeverschap als de werkgeverstaken zijn meegenomen.
 4. Het opstellen van een implementatieplan Wsw.
 5. Zorgen voor besluitvorming van hoe het omgaan met Pw lokaal.
 6. Het opstellen van een inrichtingsplan voor de Pw.
 7. Opstellen van een implementatieplan Pw.

Voor bovenstaande stappen is al een tijdspad uitgestippeld. De uiteindelijke implementatie ligt echter al vast op 1-1-2022. Dat betekent dat enige voortvarendheid van je als projectleider wordt verwacht, maar dat je niet vergeet alle spelers binnen dit speelveld mee te nemen. En het speelveld is omvangrijk. Zowel de beide gemeenteraden, als Noaberkracht, als organisaties binnen de gemeenten zullen je van input voorzien.
 

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
12
13/07/2020
26/06/2020
13/04/2021
(DASTwente) Gemeente Dinkelland, Gemeente Tubbergen & Noaberkracht
SRQ142149
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

13/07/2020
13/04/2021
12

Projectleider transformatie uitvoering Participatiewet 

Op het gebied van werk en inkomen werken de gemeente Dinkelland en Tubbergen samen met de Stichting Participatie Dinkelland (SPD (Dinkelland)), Soweco (Tubbergen), de gemeente Almelo, ondernemers/arbeidsorganisaties, verenigingen e.d.. Daarnaast werken de beide gemeenten samen in Noaberkracht, de gezamenlijke ambtelijke organisatie van beide gemeenten.
Beide gemeenten hebben als doel om de positieve gezondheid van de inwoners van Dinkelland en Tubbergen te versterken en de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. De gemeenten willen deze ambitie o.m. realiseren door te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, en om de consequenties van de ontmanteling van Soweco te kunnen vormgeven, zijn wij op zoek naar een projectleider die dit gehele proces gaat vormgeven. Na afronding van dit project heeft zowel de gemeente Dinkelland als de gemeente Tubbergen uiterlijk 1-1-2022 een adequate en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor de P-wet en de Wsw.

Voor dit project ligt er al een duidelijk projectplan klaar, die is opgebouwd uit 7 stappen. Deze stappen behelzen in het kort:

 1. Opstellen plan van aanpak (in samenwerking met Noaberkracht) voor het integreren van alle Wsw’ers die werkzaam zijn voor Soweco in de gemeentelijke groenvoorziening van de buitendienst.
 2. Besluitvorming over de lokale uitvoering van de Wsw per 1-1-2021. Waarbij in acht wordt genomen dat er het liefst een gezamenlijke oplossing voor de beide gemeenten komt.
 3. Opstellen van een inrichtingsplan voor Wsw waarin zowel het werkgeverschap als de werkgeverstaken zijn meegenomen.
 4. Het opstellen van een implementatieplan Wsw.
 5. Zorgen voor besluitvorming van hoe het omgaan met Pw lokaal.
 6. Het opstellen van een inrichtingsplan voor de Pw.
 7. Opstellen van een implementatieplan Pw.

Voor bovenstaande stappen is al een tijdspad uitgestippeld. De uiteindelijke implementatie ligt echter al vast op 1-1-2022. Dat betekent dat enige voortvarendheid van je als projectleider wordt verwacht, maar dat je niet vergeet alle spelers binnen dit speelveld mee te nemen. En het speelveld is omvangrijk. Zowel de beide gemeenteraden, als Noaberkracht, als organisaties binnen de gemeenten zullen je van input voorzien.
 

Inloggen