Projectleider Voortgangsrapportage Natuur

Locatie
Utrecht
Startdatum
10/11/2020
Einddatum
09/11/2021
Uren
16
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ144660
Deel deze aanvraag:

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Stikstof en Natura 2000

De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer ondersteunt provincies en hun partners bij natuurbeheer en de ontwikkeling van natuurbeleid. We beheren de gezamenlijke subsidieregeling van de provincies voor natuurbeheer. We maken natuurinformatie op een toegankelijke manier beschikbaar. Zo dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit in Nederland. We organiseren overleggen tussen provincies en met natuurbeheerders en andere ketenpartners, we zorgen voor de coördinatie van monitoring, dataopslag, informatieproducten, analyses en rapportages van ontwikkelingen in biodiversiteit. Voorbeelden hiervan zijn de Voortgangsrapportage Natuur en de veel geraadpleegde informatie over natuurbeheer op onze website. De unit bestaat uit bestaat uit een manager, informatie- en communicatiespecialisten, ecologen en juristen.

Wat ga je doen

Met de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) geven provincies en rijk inzicht in de voortgang van de uitvoering van het natuurbeleid en welke effecten dat heeft op de natuur in Nederland. De VRN is feitelijk, informatief en agenderend.

De Voortgangsrapportage Natuur (VRN) is ontstaan als een rapportage van provincies met als doel om Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer en alle andere partners die betrokken zijn bij de vorming van het natuurbeleid en de bijbehorende uitvoering, te informeren over de voortgang van de afspraken in het Natuurpact. Sinds enkele jaren stellen rijk en provincies samen de VRN op.

De projectleiding voor het opstellen van de VRN is bij BIJ12 belegd. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de Voortgangsrapportage Natuur (VRN). De inhoudelijke inbreng wordt geleverd door collega’s van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en beleidsadviseurs van provincies en rijk. Samen vormen zij het projectteam.

De projectleider Voortgangsrapportage Natuur:
 

 • Stemt de projectopdracht af met de ambtelijk opdrachtgevers van provincies en LNV;
 • Stelt een projectteam samen met medewerkers van provincies, IPO, Ministerie van LNV en BIJ12;
 • Stelt een projectplanning en -begroting op, rekening houdend met beschikbaarheid van gegevens, interprovinciale overleggen en termijnen voor interbestuurlijke besluitvorming;
 • Contracteert externe ondersteuners (tekstredactie, fotografie, opmaak, videoproductie);
 • Draagt zorg voor realisatie van het project binnen de kaders van het projectplan met aandacht voor gegevensbronnen, inhoud en politiek-bestuurlijke relaties;
 • Verbindt expertises en visies op de VRN en werkt proactief aan consensus over duiding;
 • Escaleert tijdig richting opdrachtgevers als er binnen het projectteam geen overeenstemming bereikt kan worden. Voorziet die escalatie van inhoudelijk advies;
 • Doet voorstellen voor verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van volgende VRN

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
16
10/11/2020
09/10/2020
09/11/2021
Provincie Utrecht
SRQ144660
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
10/11/2020
09/11/2021
16

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Stikstof en Natura 2000

De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer ondersteunt provincies en hun partners bij natuurbeheer en de ontwikkeling van natuurbeleid. We beheren de gezamenlijke subsidieregeling van de provincies voor natuurbeheer. We maken natuurinformatie op een toegankelijke manier beschikbaar. Zo dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit in Nederland. We organiseren overleggen tussen provincies en met natuurbeheerders en andere ketenpartners, we zorgen voor de coördinatie van monitoring, dataopslag, informatieproducten, analyses en rapportages van ontwikkelingen in biodiversiteit. Voorbeelden hiervan zijn de Voortgangsrapportage Natuur en de veel geraadpleegde informatie over natuurbeheer op onze website. De unit bestaat uit bestaat uit een manager, informatie- en communicatiespecialisten, ecologen en juristen.

Wat ga je doen

Met de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) geven provincies en rijk inzicht in de voortgang van de uitvoering van het natuurbeleid en welke effecten dat heeft op de natuur in Nederland. De VRN is feitelijk, informatief en agenderend.

De Voortgangsrapportage Natuur (VRN) is ontstaan als een rapportage van provincies met als doel om Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer en alle andere partners die betrokken zijn bij de vorming van het natuurbeleid en de bijbehorende uitvoering, te informeren over de voortgang van de afspraken in het Natuurpact. Sinds enkele jaren stellen rijk en provincies samen de VRN op.

De projectleiding voor het opstellen van de VRN is bij BIJ12 belegd. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de Voortgangsrapportage Natuur (VRN). De inhoudelijke inbreng wordt geleverd door collega’s van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en beleidsadviseurs van provincies en rijk. Samen vormen zij het projectteam.

De projectleider Voortgangsrapportage Natuur:
 

 • Stemt de projectopdracht af met de ambtelijk opdrachtgevers van provincies en LNV;
 • Stelt een projectteam samen met medewerkers van provincies, IPO, Ministerie van LNV en BIJ12;
 • Stelt een projectplanning en -begroting op, rekening houdend met beschikbaarheid van gegevens, interprovinciale overleggen en termijnen voor interbestuurlijke besluitvorming;
 • Contracteert externe ondersteuners (tekstredactie, fotografie, opmaak, videoproductie);
 • Draagt zorg voor realisatie van het project binnen de kaders van het projectplan met aandacht voor gegevensbronnen, inhoud en politiek-bestuurlijke relaties;
 • Verbindt expertises en visies op de VRN en werkt proactief aan consensus over duiding;
 • Escaleert tijdig richting opdrachtgevers als er binnen het projectteam geen overeenstemming bereikt kan worden. Voorziet die escalatie van inhoudelijk advies;
 • Doet voorstellen voor verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van volgende VRN
Inloggen