Projectmanager Sociaal Domein

Locatie
Deventer
Startdatum
01/12/2020
Einddatum
30/06/2021
Uren
32
Klant
(Talentenregio) Gemeente Deventer
Aanvraagnummer
SRQ145228
Deel deze aanvraag:

We zoeken de tijdelijke invulling van een ervaren business projectmanager/ consultant die het project implementatie Sociaal Domein kan begeleiden. In 2020 is het aanbestedingstraject applicatie Sociaal Domein doorlopen voor de digitale ondersteuning WMO/Jeugdwet en Participatiewet. In 2021 volgt de implementatie van deze aanbesteding.

Doelstellingen van het project zijn:

 • Continuering van de digitale ondersteuning van het werkproces bij Werk, Inkomen en Zorg dat voor de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet wordt uitgevoerd binnen de teams bij de DOWR-gemeenten.
 • Verbetering van de ervaren huidige wendbaarheid van de applicaties t.o.v. de ontwikkelingen zoals koppelingen, common ground principes rond toegang tot data en doorontwikkelingen aan de voorkant van het werk, inkomen en zorgproces tussen inwoner en professional.
 • Versimpelen van beheer van de applicaties sociaal domein ten opzichte van het versnipperde huidige DOWR applicatielandschap sociaal domein

Het doel is te komen tot een geaccepteerde omgeving met daarin onder andere de volgende onderdelen:

 • Migratie van data uit de huidige applicaties naar de gecontracteerde nieuwe applicatie(s).
 • Inrichting van de applicatie(s) voor gebruik door de teams van de DOWR-gemeenten en de verbonden partijen.
 • Opleiding van de gebruikers van de teams van de DOWR-gemeenten en de verbonden partijen.
 • Beschrijven van de administratieve organisatie met alle aspecten waaraan vanuit gemeentelijke bedrijfsvoering moet worden voldaan (zoals zaakgericht werken).

De opdracht wordt uitgevoerd bij de Gemeente Deventer. Ze is gastheergemeente voor de samenwerking tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte voor de ICT samenwerking (DOWR-I). DOWR-I heeft een viertal aandachtsgebieden: klantrelatie & ontwikkeling, klantrelatie & beheer, IT en i-support. Het team bestaat uit circa 75 medewerkers. Binnen het team DOWR-I worden majeure projecten en programma’s uitgevoerd, zoals plaats- en tijdonafhankelijk werken en harmonisatie van applicaties. Daarnaast speelt het team een belangrijke rol in de digitaliseringsopgave voor de drie gemeenten.

De kandidaat is een ervaren projectmanager die voor het resultaat gaat en tevens de belangen van de gemeente(n), haar afdelingen en DOWR-I kan behartigen zonder voor één van de belanghebbenden partij te kiezen. Competenties: doeltreffend, helikopterview, hoog analytisch vermogen, in staat om workshopsessies te leiden, daadkrachtig, zeer goede communicatieve vaardigheden in spraak en geschrift. Moet helder, kort en bondig kunnen formuleren en rapporteren. Initiatief nemend.

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Deventer
32
01/12/2020
27/10/2020
30/06/2021
(Talentenregio) Gemeente Deventer
SRQ145228
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Deventer
01/12/2020
30/06/2021
32

We zoeken de tijdelijke invulling van een ervaren business projectmanager/ consultant die het project implementatie Sociaal Domein kan begeleiden. In 2020 is het aanbestedingstraject applicatie Sociaal Domein doorlopen voor de digitale ondersteuning WMO/Jeugdwet en Participatiewet. In 2021 volgt de implementatie van deze aanbesteding.

Doelstellingen van het project zijn:

 • Continuering van de digitale ondersteuning van het werkproces bij Werk, Inkomen en Zorg dat voor de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet wordt uitgevoerd binnen de teams bij de DOWR-gemeenten.
 • Verbetering van de ervaren huidige wendbaarheid van de applicaties t.o.v. de ontwikkelingen zoals koppelingen, common ground principes rond toegang tot data en doorontwikkelingen aan de voorkant van het werk, inkomen en zorgproces tussen inwoner en professional.
 • Versimpelen van beheer van de applicaties sociaal domein ten opzichte van het versnipperde huidige DOWR applicatielandschap sociaal domein

Het doel is te komen tot een geaccepteerde omgeving met daarin onder andere de volgende onderdelen:

 • Migratie van data uit de huidige applicaties naar de gecontracteerde nieuwe applicatie(s).
 • Inrichting van de applicatie(s) voor gebruik door de teams van de DOWR-gemeenten en de verbonden partijen.
 • Opleiding van de gebruikers van de teams van de DOWR-gemeenten en de verbonden partijen.
 • Beschrijven van de administratieve organisatie met alle aspecten waaraan vanuit gemeentelijke bedrijfsvoering moet worden voldaan (zoals zaakgericht werken).

De opdracht wordt uitgevoerd bij de Gemeente Deventer. Ze is gastheergemeente voor de samenwerking tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte voor de ICT samenwerking (DOWR-I). DOWR-I heeft een viertal aandachtsgebieden: klantrelatie & ontwikkeling, klantrelatie & beheer, IT en i-support. Het team bestaat uit circa 75 medewerkers. Binnen het team DOWR-I worden majeure projecten en programma’s uitgevoerd, zoals plaats- en tijdonafhankelijk werken en harmonisatie van applicaties. Daarnaast speelt het team een belangrijke rol in de digitaliseringsopgave voor de drie gemeenten.

De kandidaat is een ervaren projectmanager die voor het resultaat gaat en tevens de belangen van de gemeente(n), haar afdelingen en DOWR-I kan behartigen zonder voor één van de belanghebbenden partij te kiezen. Competenties: doeltreffend, helikopterview, hoog analytisch vermogen, in staat om workshopsessies te leiden, daadkrachtig, zeer goede communicatieve vaardigheden in spraak en geschrift. Moet helder, kort en bondig kunnen formuleren en rapporteren. Initiatief nemend.

Inloggen