Projectmanager Vervoerkundige Koppelingen

Locatie
Utrecht
Startdatum
01/01/2021
Einddatum
01/01/2022
Uren
28
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ145343
Deel deze aanvraag:

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, een aantrekkelijke vestigingsplaats, en diversiteit van steden en dorpen. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit halen.

De functie wordt uitgevraagd binnen het domein Mobiliteit. Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.
Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en
het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons
logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

De tram
In het bieden van een goede bereikbaarheid neemt de tram een prominente plek in, zowel in het totale mobiliteitsaanbod als de provinciale organisatie. De tram vormt de ruggengraat van het regionaal openbaar vervoer. Het tramsysteem bestaat uit de SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe Uithoflijn (Tram 22) van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019.

Tramlijn 22 is ontstaan na voltooiing van het project Uithoflijn (UHL). Dat was een project (> € 500 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. De beide partijen hebben een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn ingericht (POUHL), die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Het is de verwachting dat in december 2020 de projectorganisatie Uithoflijn décharge krijgt verleend en dat een aantal afrondende werkzaamheden wordt overgedragen naar het Trambedrijf van de Provincie Utrecht (TPM)

Daarnaast start er een nieuw project die de vervoerkundige koppeling tussen de SUNIJ lijn en tramlijn 22 moet mogelijk maken. Deze is belegd bij het Trambedrijf Beheer & Onderhoud.(TBO). Het betreft hier het geschikt maken van de doorkoppeling voor exploitatie met het nieuwe lagevloer trammaterieel. Dit is een belangrijk raakvlakproject.

Jouw projectteam/wat ga je doen
Je komt te werken binnen het Team Trambedrijf Beheer & Onderhoud en je wordt aangestuurd zowel hiërarchisch als inhoudelijk door de teamleider van TBO.
Je stuurt zelf een projectteam aan dat zorgdraagt voor een zorgvuldige en gecontroleerde uitvoering en afronding van het project vervoerkundige koppeling. Je stemt af met verschillende stakeholders zowel binnen de provincie als met de gemeente Utrecht. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden pak je pro-actief taken en werkzaamheden op en zorg je voor het behalen van de beoogde projectresultaten. De leden van je projectteam zijn allen al geworven.  

Als Projectmanager ben je samen met de Beheerder mede verantwoordelijk voor het in stand houden van een werkend tramvervoersysteem. Het denken vanuit systeemintegratie is daarbij belangrijk. Jouw primaire belang is om te zorgen dat de trams betrouwbaar en veilig kunnen functioneren op de traminfrastructuur en dat voor de reizigers, de vervoerder en de beheerder een veilig, betrouwbaar, comfortabel en goed te onderhouden vervoeroplossing geboden wordt.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 1. Opstellen, uitvoeren en verantwoorden door middel van een projectplan aan de Teamleider
 2. Aansturen van het projectteam;
 3. Adviseren van je opdrachtgever, Vervoerder en de Beheerder vanuit het optiek van de exploitatiefilosofie en het daaraan gekoppelde beheer;
 4. Afstemmen met Provincie Utrecht en de overige medewerkers voor een integrale benadering;
 5. Ontwikkelen, inbrengen en overdragen exploitatie- en beheerkaders als gevolg van de aangepast infrastructuur;
 6. Toepassen van de exploitatie- en beheerkaders binnen het project;
 7. Vormgeven en managen van testen van de gerealiseerde infrastructuur en de daaraan gerelateerde (contract)documenten richting provincie Utrecht afdeling Beheer;
 8. Het bewaken van de systeemintegratie;
 9. Bijhouden van de voortgang in de administratieve projectsystemen;

Informeren en ondersteunen van de vervoerder bij voorkomende vraagstukken zoals opleiding bestuurders, procedures, buitendienststelling, vergunningverlening en opstelling overeenkomsten;

Daarnaast dient de projectmanager nog een aantal aanpalende activiteiten op te pakken. Het betreft de bestuurlijke en strategische nazorg van het project Uithoflijn:

1.            Afrondende financiële werkzaamheden ten behoeve van de projectorganisatie Uithoflijn
2.            Verzorgen van de laatste kwartaalrapportage WVTS Uithoflijn en informatiebijeenkomst met Raad/Staten
3.            Leveren van een maandelijks dashboard met de voortgang en financiële afhandeling van de restpunten  van het project Uithoflijn aan het Integraal                     Managementteam Tram
4.            Mogelijke deelname aan een externe klankbordgroep over de verkenning naar de toekomstige positionering van het Trambedrijf
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, een aantrekkelijke vestigingsplaats, en diversiteit van steden en dorpen. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit halen.

De functie wordt uitgevraagd binnen het domein Mobiliteit. Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.
Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en
het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons
logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

De tram
In het bieden van een goede bereikbaarheid neemt de tram een prominente plek in, zowel in het totale mobiliteitsaanbod als de provinciale organisatie. De tram vormt de ruggengraat van het regionaal openbaar vervoer. Het tramsysteem bestaat uit de SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe Uithoflijn (Tram 22) van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019.

Tramlijn 22 is ontstaan na voltooiing van het project Uithoflijn (UHL). Dat was een project (> € 500 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. De beide partijen hebben een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn ingericht (POUHL), die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Het is de verwachting dat in december 2020 de projectorganisatie Uithoflijn décharge krijgt verleend en dat een aantal afrondende werkzaamheden wordt overgedragen naar het Trambedrijf van de Provincie Utrecht (TPM)

Daarnaast start er een nieuw project die de vervoerkundige koppeling tussen de SUNIJ lijn en tramlijn 22 moet mogelijk maken. Deze is belegd bij het Trambedrijf Beheer & Onderhoud.(TBO). Het betreft hier het geschikt maken van de doorkoppeling voor exploitatie met het nieuwe lagevloer trammaterieel. Dit is een belangrijk raakvlakproject.

Jouw projectteam/wat ga je doen
Je komt te werken binnen het Team Trambedrijf Beheer & Onderhoud en je wordt aangestuurd zowel hiërarchisch als inhoudelijk door de teamleider van TBO.
Je stuurt zelf een projectteam aan dat zorgdraagt voor een zorgvuldige en gecontroleerde uitvoering en afronding van het project vervoerkundige koppeling. Je stemt af met verschillende stakeholders zowel binnen de provincie als met de gemeente Utrecht. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden pak je pro-actief taken en werkzaamheden op en zorg je voor het behalen van de beoogde projectresultaten. De leden van je projectteam zijn allen al geworven.  

Als Projectmanager ben je samen met de Beheerder mede verantwoordelijk voor het in stand houden van een werkend tramvervoersysteem. Het denken vanuit systeemintegratie is daarbij belangrijk. Jouw primaire belang is om te zorgen dat de trams betrouwbaar en veilig kunnen functioneren op de traminfrastructuur en dat voor de reizigers, de vervoerder en de beheerder een veilig, betrouwbaar, comfortabel en goed te onderhouden vervoeroplossing geboden wordt.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 1. Opstellen, uitvoeren en verantwoorden door middel van een projectplan aan de Teamleider
 2. Aansturen van het projectteam;
 3. Adviseren van je opdrachtgever, Vervoerder en de Beheerder vanuit het optiek van de exploitatiefilosofie en het daaraan gekoppelde beheer;
 4. Afstemmen met Provincie Utrecht en de overige medewerkers voor een integrale benadering;
 5. Ontwikkelen, inbrengen en overdragen exploitatie- en beheerkaders als gevolg van de aangepast infrastructuur;
 6. Toepassen van de exploitatie- en beheerkaders binnen het project;
 7. Vormgeven en managen van testen van de gerealiseerde infrastructuur en de daaraan gerelateerde (contract)documenten richting provincie Utrecht afdeling Beheer;
 8. Het bewaken van de systeemintegratie;
 9. Bijhouden van de voortgang in de administratieve projectsystemen;

Informeren en ondersteunen van de vervoerder bij voorkomende vraagstukken zoals opleiding bestuurders, procedures, buitendienststelling, vergunningverlening en opstelling overeenkomsten;

Daarnaast dient de projectmanager nog een aantal aanpalende activiteiten op te pakken. Het betreft de bestuurlijke en strategische nazorg van het project Uithoflijn:

1.            Afrondende financiële werkzaamheden ten behoeve van de projectorganisatie Uithoflijn
2.            Verzorgen van de laatste kwartaalrapportage WVTS Uithoflijn en informatiebijeenkomst met Raad/Staten
3.            Leveren van een maandelijks dashboard met de voortgang en financiële afhandeling van de restpunten  van het project Uithoflijn aan het Integraal                     Managementteam Tram
4.            Mogelijke deelname aan een externe klankbordgroep over de verkenning naar de toekomstige positionering van het Trambedrijf
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
28
01/01/2021
03/11/2020
01/01/2022
Provincie Utrecht
SRQ145343
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
01/01/2021
01/01/2022
28

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, een aantrekkelijke vestigingsplaats, en diversiteit van steden en dorpen. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit halen.

De functie wordt uitgevraagd binnen het domein Mobiliteit. Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.
Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en
het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons
logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

De tram
In het bieden van een goede bereikbaarheid neemt de tram een prominente plek in, zowel in het totale mobiliteitsaanbod als de provinciale organisatie. De tram vormt de ruggengraat van het regionaal openbaar vervoer. Het tramsysteem bestaat uit de SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe Uithoflijn (Tram 22) van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019.

Tramlijn 22 is ontstaan na voltooiing van het project Uithoflijn (UHL). Dat was een project (> € 500 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. De beide partijen hebben een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn ingericht (POUHL), die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Het is de verwachting dat in december 2020 de projectorganisatie Uithoflijn décharge krijgt verleend en dat een aantal afrondende werkzaamheden wordt overgedragen naar het Trambedrijf van de Provincie Utrecht (TPM)

Daarnaast start er een nieuw project die de vervoerkundige koppeling tussen de SUNIJ lijn en tramlijn 22 moet mogelijk maken. Deze is belegd bij het Trambedrijf Beheer & Onderhoud.(TBO). Het betreft hier het geschikt maken van de doorkoppeling voor exploitatie met het nieuwe lagevloer trammaterieel. Dit is een belangrijk raakvlakproject.

Jouw projectteam/wat ga je doen
Je komt te werken binnen het Team Trambedrijf Beheer & Onderhoud en je wordt aangestuurd zowel hiërarchisch als inhoudelijk door de teamleider van TBO.
Je stuurt zelf een projectteam aan dat zorgdraagt voor een zorgvuldige en gecontroleerde uitvoering en afronding van het project vervoerkundige koppeling. Je stemt af met verschillende stakeholders zowel binnen de provincie als met de gemeente Utrecht. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden pak je pro-actief taken en werkzaamheden op en zorg je voor het behalen van de beoogde projectresultaten. De leden van je projectteam zijn allen al geworven.  

Als Projectmanager ben je samen met de Beheerder mede verantwoordelijk voor het in stand houden van een werkend tramvervoersysteem. Het denken vanuit systeemintegratie is daarbij belangrijk. Jouw primaire belang is om te zorgen dat de trams betrouwbaar en veilig kunnen functioneren op de traminfrastructuur en dat voor de reizigers, de vervoerder en de beheerder een veilig, betrouwbaar, comfortabel en goed te onderhouden vervoeroplossing geboden wordt.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 1. Opstellen, uitvoeren en verantwoorden door middel van een projectplan aan de Teamleider
 2. Aansturen van het projectteam;
 3. Adviseren van je opdrachtgever, Vervoerder en de Beheerder vanuit het optiek van de exploitatiefilosofie en het daaraan gekoppelde beheer;
 4. Afstemmen met Provincie Utrecht en de overige medewerkers voor een integrale benadering;
 5. Ontwikkelen, inbrengen en overdragen exploitatie- en beheerkaders als gevolg van de aangepast infrastructuur;
 6. Toepassen van de exploitatie- en beheerkaders binnen het project;
 7. Vormgeven en managen van testen van de gerealiseerde infrastructuur en de daaraan gerelateerde (contract)documenten richting provincie Utrecht afdeling Beheer;
 8. Het bewaken van de systeemintegratie;
 9. Bijhouden van de voortgang in de administratieve projectsystemen;

Informeren en ondersteunen van de vervoerder bij voorkomende vraagstukken zoals opleiding bestuurders, procedures, buitendienststelling, vergunningverlening en opstelling overeenkomsten;

Daarnaast dient de projectmanager nog een aantal aanpalende activiteiten op te pakken. Het betreft de bestuurlijke en strategische nazorg van het project Uithoflijn:

1.            Afrondende financiële werkzaamheden ten behoeve van de projectorganisatie Uithoflijn
2.            Verzorgen van de laatste kwartaalrapportage WVTS Uithoflijn en informatiebijeenkomst met Raad/Staten
3.            Leveren van een maandelijks dashboard met de voortgang en financiële afhandeling van de restpunten  van het project Uithoflijn aan het Integraal                     Managementteam Tram
4.            Mogelijke deelname aan een externe klankbordgroep over de verkenning naar de toekomstige positionering van het Trambedrijf
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, een aantrekkelijke vestigingsplaats, en diversiteit van steden en dorpen. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit halen.

De functie wordt uitgevraagd binnen het domein Mobiliteit. Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.
Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en
het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons
logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

De tram
In het bieden van een goede bereikbaarheid neemt de tram een prominente plek in, zowel in het totale mobiliteitsaanbod als de provinciale organisatie. De tram vormt de ruggengraat van het regionaal openbaar vervoer. Het tramsysteem bestaat uit de SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe Uithoflijn (Tram 22) van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019.

Tramlijn 22 is ontstaan na voltooiing van het project Uithoflijn (UHL). Dat was een project (> € 500 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. De beide partijen hebben een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn ingericht (POUHL), die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Het is de verwachting dat in december 2020 de projectorganisatie Uithoflijn décharge krijgt verleend en dat een aantal afrondende werkzaamheden wordt overgedragen naar het Trambedrijf van de Provincie Utrecht (TPM)

Daarnaast start er een nieuw project die de vervoerkundige koppeling tussen de SUNIJ lijn en tramlijn 22 moet mogelijk maken. Deze is belegd bij het Trambedrijf Beheer & Onderhoud.(TBO). Het betreft hier het geschikt maken van de doorkoppeling voor exploitatie met het nieuwe lagevloer trammaterieel. Dit is een belangrijk raakvlakproject.

Jouw projectteam/wat ga je doen
Je komt te werken binnen het Team Trambedrijf Beheer & Onderhoud en je wordt aangestuurd zowel hiërarchisch als inhoudelijk door de teamleider van TBO.
Je stuurt zelf een projectteam aan dat zorgdraagt voor een zorgvuldige en gecontroleerde uitvoering en afronding van het project vervoerkundige koppeling. Je stemt af met verschillende stakeholders zowel binnen de provincie als met de gemeente Utrecht. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden pak je pro-actief taken en werkzaamheden op en zorg je voor het behalen van de beoogde projectresultaten. De leden van je projectteam zijn allen al geworven.  

Als Projectmanager ben je samen met de Beheerder mede verantwoordelijk voor het in stand houden van een werkend tramvervoersysteem. Het denken vanuit systeemintegratie is daarbij belangrijk. Jouw primaire belang is om te zorgen dat de trams betrouwbaar en veilig kunnen functioneren op de traminfrastructuur en dat voor de reizigers, de vervoerder en de beheerder een veilig, betrouwbaar, comfortabel en goed te onderhouden vervoeroplossing geboden wordt.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 1. Opstellen, uitvoeren en verantwoorden door middel van een projectplan aan de Teamleider
 2. Aansturen van het projectteam;
 3. Adviseren van je opdrachtgever, Vervoerder en de Beheerder vanuit het optiek van de exploitatiefilosofie en het daaraan gekoppelde beheer;
 4. Afstemmen met Provincie Utrecht en de overige medewerkers voor een integrale benadering;
 5. Ontwikkelen, inbrengen en overdragen exploitatie- en beheerkaders als gevolg van de aangepast infrastructuur;
 6. Toepassen van de exploitatie- en beheerkaders binnen het project;
 7. Vormgeven en managen van testen van de gerealiseerde infrastructuur en de daaraan gerelateerde (contract)documenten richting provincie Utrecht afdeling Beheer;
 8. Het bewaken van de systeemintegratie;
 9. Bijhouden van de voortgang in de administratieve projectsystemen;

Informeren en ondersteunen van de vervoerder bij voorkomende vraagstukken zoals opleiding bestuurders, procedures, buitendienststelling, vergunningverlening en opstelling overeenkomsten;

Daarnaast dient de projectmanager nog een aantal aanpalende activiteiten op te pakken. Het betreft de bestuurlijke en strategische nazorg van het project Uithoflijn:

1.            Afrondende financiële werkzaamheden ten behoeve van de projectorganisatie Uithoflijn
2.            Verzorgen van de laatste kwartaalrapportage WVTS Uithoflijn en informatiebijeenkomst met Raad/Staten
3.            Leveren van een maandelijks dashboard met de voortgang en financiële afhandeling van de restpunten  van het project Uithoflijn aan het Integraal                     Managementteam Tram
4.            Mogelijke deelname aan een externe klankbordgroep over de verkenning naar de toekomstige positionering van het Trambedrijf
 

Inloggen