Projectmanager Voorbereiding op OV-concessie 2024-2034

Locatie
Arnhem
Startdatum
01/12/2020
Einddatum
31/12/2021
Uren
16
Klant
AevesBenefit
Aanvraagnummer
SRQ146132
Deel deze aanvraag:

Samen met Aeves Interim Management zijn wij op zoek naar een Projectmanager Voorbereiding op OV-concessie 2024-2034 in Arnhem (voornamelijk thuis). Voorstellen kan tot donderdag 26 november 15:00 uur. 

Organisatie

In december 2024 (de oorspronkelijke datum van 2022 is met 2 jaar uitgesteld) zal de nieuwe OV-concessie gaan starten. De provincie is opdrachtgever maar de gemeente heeft een groot beleidsmatig en financieel belang.
Het beleidsterrein Openbaar Vervoer (OV) is binnen de gemeente Arnhem, de regio-gemeenten en de provincie een actueel thema. De provincie is bezig met de voorbereidingen van de nieuwe concessie, waarvan het de Nota van Uitgangspunten (2018) is vastgesteld. De gemeente Arnhem heeft zelf het initiatief genomen om input op te stellen (2019) voor de provinciale Programma van Eisen. De Programma van Eisen is nog niet bekend en het bestek zal naar verwachting in 2022/2023 zal worden gepubliceerd.
Ter voorbereiding van de nieuwe concessie heeft gemeente Arnhem diverse onderzoeken gedaan. Een van de onderwerpen die onderzocht zijn is de aanwezige OV-vastgoed en de herijking van de financiële afspraken hierover met de provincie. Met de provincie zijn hierover gesprekken gestart maar als gevolg van de COVID-19 omstandigheden zijn deze gesprekken tijdelijk gestaakt, omdat niet duidelijk was wat de gevolgen ervan waren op de concessie die zou starten op december 2022. Inmiddels is het duidelijk dat de concessie met 2 jaar wordt uitgesteld. Om stilstand in het proces te voorkomen is het wenselijk dat de gemeente Arnhem en de provincie Gelderlander verder gaan met de voorbereidingen van de nieuwe concessie.

Functie

Voor deze voorbereidingen is de inzet van een projectmanager noodzakelijk. De projectmanager is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de gemeente Arnhem op de nieuwe concessie. Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Het coördineren van de interne afstemming van de betrokken afdelingen over de beleidsmatige en financiële onderwerpen o.a. in de vorm van het voorzitten van maandelijks afstemmingsoverleg;
 • Het coördineren van acties die noodzakelijk zijn ter voorbereiding op de concessie en voortgang bewaken
 • Het voortzetten van de onderhandelingen met de provincie over de SAN-afspraken.
 • Interne afstemming over de financiële afspraken.
 • Het coördineren en laten opstellen van de benodigde contracten en overeenkomsten tussen gemeente-provincie en gemeente-vervoerder.
 • Het afronden van de bruikleen-overeenkomst met de gemeente Rheden en Renkum.
 • Met daarbij speciale aandacht voor het dossier DBSA (Dynamisch BusStation Arnhem), in dit dossier moeten de “open eindjes” (eigenaar/beheer afspraken)worden afgerond, zodat het overgedragen kan worden aan de afdeling beheer van het cluster Openbare Ruimte.
 • Het aansturen van het cluster Openbare Ruimte om te komen tot een beschrijving van de trolelyinfrastructuur en onderstations.
 • De projectmanager dient nauw samen te werken met de beheersafdelingen: Vastgoed en Openbare Ruimte, de afdeling Financiën& Control, de afdeling juridisch advies, en zo nodig met de bestaande vervoerder.
 • De opdrachtgever van de projectmanager is de vakgroep Mobiliteit (Alex Uil) en de betrokken adviseurs komen van de afdelingen Vastgoed, Openbare Ruimte, F&C, juridische zaken.
 • Er is een maandelijks gemeentelijk overleg over de voorbereidingen van de nieuwe concessie.

Het eindresultaat is:

 • kostendekkende vergoeding van de provincie voor de trolleyinfrastructuur (zoals o.a. ….) (vervangings)investeringen en beheerskosten
 • Overeenkomsten voor alle relevante vastgoed/infrastructuur als input voor de PvE van de nieuwe concessie.
 • Getekende opstal/bruikleenovereenkomsten met de gemeenten Rheden en Renkum.

Functie-eisen

Het proces is complex door de hoeveelheid van betrokkenen en verschillende belangen. Daarnaast is het vaak een juridische materie waarbij er onderhandelt moet worden met de provicie Gelderland en de buurgemeenten over financiële en contractuele afspraken.
We zoeken dan ook een:
Een procesgerichte, consciëntieuze projectmanager, met (basis+) juridische kennis van ruimtelijke ontwikkelingen. De manager is geen jurist maar kan wel meepraten en -denk met juristen. Communicatief, doortastend, , onderhandelingsvaardigheden, met als motto “basis op goed orde is genoeg” . Empatisch vermogen is belangrijk in de vele contacten en personen.
Samengevat: een stabiele, “no-nonse”, consciëuze projectmanager die empatisch met de stakeholders kan werken.

Inhuurdesk Aeves

Inschrijven
Arnhem
16
01/12/2020
19/11/2020
31/12/2021
AevesBenefit
SRQ146132
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Arnhem
01/12/2020
31/12/2021
16

Samen met Aeves Interim Management zijn wij op zoek naar een Projectmanager Voorbereiding op OV-concessie 2024-2034 in Arnhem (voornamelijk thuis). Voorstellen kan tot donderdag 26 november 15:00 uur. 

Organisatie

In december 2024 (de oorspronkelijke datum van 2022 is met 2 jaar uitgesteld) zal de nieuwe OV-concessie gaan starten. De provincie is opdrachtgever maar de gemeente heeft een groot beleidsmatig en financieel belang.
Het beleidsterrein Openbaar Vervoer (OV) is binnen de gemeente Arnhem, de regio-gemeenten en de provincie een actueel thema. De provincie is bezig met de voorbereidingen van de nieuwe concessie, waarvan het de Nota van Uitgangspunten (2018) is vastgesteld. De gemeente Arnhem heeft zelf het initiatief genomen om input op te stellen (2019) voor de provinciale Programma van Eisen. De Programma van Eisen is nog niet bekend en het bestek zal naar verwachting in 2022/2023 zal worden gepubliceerd.
Ter voorbereiding van de nieuwe concessie heeft gemeente Arnhem diverse onderzoeken gedaan. Een van de onderwerpen die onderzocht zijn is de aanwezige OV-vastgoed en de herijking van de financiële afspraken hierover met de provincie. Met de provincie zijn hierover gesprekken gestart maar als gevolg van de COVID-19 omstandigheden zijn deze gesprekken tijdelijk gestaakt, omdat niet duidelijk was wat de gevolgen ervan waren op de concessie die zou starten op december 2022. Inmiddels is het duidelijk dat de concessie met 2 jaar wordt uitgesteld. Om stilstand in het proces te voorkomen is het wenselijk dat de gemeente Arnhem en de provincie Gelderlander verder gaan met de voorbereidingen van de nieuwe concessie.

Functie

Voor deze voorbereidingen is de inzet van een projectmanager noodzakelijk. De projectmanager is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de gemeente Arnhem op de nieuwe concessie. Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Het coördineren van de interne afstemming van de betrokken afdelingen over de beleidsmatige en financiële onderwerpen o.a. in de vorm van het voorzitten van maandelijks afstemmingsoverleg;
 • Het coördineren van acties die noodzakelijk zijn ter voorbereiding op de concessie en voortgang bewaken
 • Het voortzetten van de onderhandelingen met de provincie over de SAN-afspraken.
 • Interne afstemming over de financiële afspraken.
 • Het coördineren en laten opstellen van de benodigde contracten en overeenkomsten tussen gemeente-provincie en gemeente-vervoerder.
 • Het afronden van de bruikleen-overeenkomst met de gemeente Rheden en Renkum.
 • Met daarbij speciale aandacht voor het dossier DBSA (Dynamisch BusStation Arnhem), in dit dossier moeten de “open eindjes” (eigenaar/beheer afspraken)worden afgerond, zodat het overgedragen kan worden aan de afdeling beheer van het cluster Openbare Ruimte.
 • Het aansturen van het cluster Openbare Ruimte om te komen tot een beschrijving van de trolelyinfrastructuur en onderstations.
 • De projectmanager dient nauw samen te werken met de beheersafdelingen: Vastgoed en Openbare Ruimte, de afdeling Financiën& Control, de afdeling juridisch advies, en zo nodig met de bestaande vervoerder.
 • De opdrachtgever van de projectmanager is de vakgroep Mobiliteit (Alex Uil) en de betrokken adviseurs komen van de afdelingen Vastgoed, Openbare Ruimte, F&C, juridische zaken.
 • Er is een maandelijks gemeentelijk overleg over de voorbereidingen van de nieuwe concessie.

Het eindresultaat is:

 • kostendekkende vergoeding van de provincie voor de trolleyinfrastructuur (zoals o.a. ….) (vervangings)investeringen en beheerskosten
 • Overeenkomsten voor alle relevante vastgoed/infrastructuur als input voor de PvE van de nieuwe concessie.
 • Getekende opstal/bruikleenovereenkomsten met de gemeenten Rheden en Renkum.

Functie-eisen

Het proces is complex door de hoeveelheid van betrokkenen en verschillende belangen. Daarnaast is het vaak een juridische materie waarbij er onderhandelt moet worden met de provicie Gelderland en de buurgemeenten over financiële en contractuele afspraken.
We zoeken dan ook een:
Een procesgerichte, consciëntieuze projectmanager, met (basis+) juridische kennis van ruimtelijke ontwikkelingen. De manager is geen jurist maar kan wel meepraten en -denk met juristen. Communicatief, doortastend, , onderhandelingsvaardigheden, met als motto “basis op goed orde is genoeg” . Empatisch vermogen is belangrijk in de vele contacten en personen.
Samengevat: een stabiele, “no-nonse”, consciëuze projectmanager die empatisch met de stakeholders kan werken.
Inloggen