Projectmanager

Locatie
Almere
Startdatum
16/03/2020
Einddatum
16/03/2021
Uren
32
Klant
Inhuurdesk Swif
Aanvraagnummer
SRQ138212
Deel deze aanvraag:

De afdeling Gebiedsontwikkeling werkt samen met partners aan een duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling van Almere. Wij regisseren de ontwikkeling van de stad, van strategisch tot detailniveau. Er wordt in samenhang samengewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden en de stad als geheel. De afdeling Gebiedsontwikkeling geeft invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord 2018-2022: “Almere is en blijft de bouwstad van Nederland. Almere biedt aan particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers de ruimte om te bouwen voor zowel de koop- als de huursector. De balans in het totale woonaanbod verliezen we daarbij niet uit het oog. We zetten de omslag voort van grootschalig planmatig bouwen naar een meer organische ontwikkeling.” Zo wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden Poort-Oost, Duin, Nobelhorst, Noorderplassen-West en binnen het bestaand stedelijk gebied. We zetten ook actief in op bedrijfsterreinontwikkeling in Almere.
We zijn op zoek naar een zeer ervaren Projectmanager 
Gebiedsontwikkeling; met uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

 

De functie

• Als projectmanager Gebiedsontwikkeling ben je verantwoordelijk voor één of meerdere grote gebiedsontwikkelingen en realiseer je gebieden met

woningen, bedrijven, voorzieningen en openbare ruimte voor de verdere ontwikkeling van de stad Almere.

• Jouw kennis zorgt ervoor dat de gemeente haar ontwikkelopgave in de diverse gebieden kan waarmaken.

• Je leidt grote projecten waarbij meerdere bestuurders en partijen betrokken zijn en je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de

omgeving (in- en extern).

• Daarnaast ben je in staat visies, ontwikkelingsplannen, bouw- en inrichtingsplannen tot stand te brengen en breng je deze tot uitvoering door

middel van een projectmatige aanpak.

• Je overlegt, onderhandelt en sluit overeenkomsten met marktpartijen en adviseert de ambtelijk opdrachtgever, de directie en het bestuur

hierover. Je werkt hierbij intensief samen met de senior adviseur uitgifte.

• Je bent budgetverantwoordelijk voor meerdere grexen, waaronder ook de verantwoordelijkheid voor de opbrengsten en

planontwikkelingskosten. Dit betekent dat je veel kennis en –ervaring op dit gebied moet meebrengen in deze functie.

• Je geeft op inspirerende en motiverende wijze functionele leiding aan de diverse projectteams en coacht collega’s waar het nodig is.

Kandidaatomschrijving

Je profiel

• Je bent een ervaren gebiedsprofessional met uitstekende onderhandelingsvaardigheden die zijn/haar sporen verdient heeft bij de overheid.

• Je hebt een Academisch werk- en denkniveau.

• Je hebt goede kennis van de markt, uitstekende onderhandelingsvaardigheden en financieel inzicht.

• Je hebt ruime ervaring met vastgoed- en gebiedsontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, grondexploitaties en bestuurlijke

organisaties en participatietrajecten.

• Projectmatig werken en onderhandelen is je tweede natuur.

• Je beschikt over een groot netwerk (ontwikkelaars, corporaties, beleggers, architecten, gemeenten e.d.).

• Met jouw enthousiasme kun je het verschil maken.

• Vanuit onafhankelijkheid ben je in staat en bereid een afwijkend standpunt in te nemen.

• Je verbindt inhoud en mensen en daarbij zet je competenties in als omgevingsbewustzijn, onderhandelen, plannen en organiseren,

resultaatgericht handelen, analyseren, flexibiliteit en samenwerken.

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Almere
32
16/03/2020
13/02/2020
16/03/2021
Inhuurdesk Swif
SRQ138212
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Almere
16/03/2020
16/03/2021
32

De afdeling Gebiedsontwikkeling werkt samen met partners aan een duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling van Almere. Wij regisseren de ontwikkeling van de stad, van strategisch tot detailniveau. Er wordt in samenhang samengewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden en de stad als geheel. De afdeling Gebiedsontwikkeling geeft invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord 2018-2022: “Almere is en blijft de bouwstad van Nederland. Almere biedt aan particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers de ruimte om te bouwen voor zowel de koop- als de huursector. De balans in het totale woonaanbod verliezen we daarbij niet uit het oog. We zetten de omslag voort van grootschalig planmatig bouwen naar een meer organische ontwikkeling.” Zo wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden Poort-Oost, Duin, Nobelhorst, Noorderplassen-West en binnen het bestaand stedelijk gebied. We zetten ook actief in op bedrijfsterreinontwikkeling in Almere.
We zijn op zoek naar een zeer ervaren Projectmanager 
Gebiedsontwikkeling; met uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

 

De functie

• Als projectmanager Gebiedsontwikkeling ben je verantwoordelijk voor één of meerdere grote gebiedsontwikkelingen en realiseer je gebieden met

woningen, bedrijven, voorzieningen en openbare ruimte voor de verdere ontwikkeling van de stad Almere.

• Jouw kennis zorgt ervoor dat de gemeente haar ontwikkelopgave in de diverse gebieden kan waarmaken.

• Je leidt grote projecten waarbij meerdere bestuurders en partijen betrokken zijn en je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de

omgeving (in- en extern).

• Daarnaast ben je in staat visies, ontwikkelingsplannen, bouw- en inrichtingsplannen tot stand te brengen en breng je deze tot uitvoering door

middel van een projectmatige aanpak.

• Je overlegt, onderhandelt en sluit overeenkomsten met marktpartijen en adviseert de ambtelijk opdrachtgever, de directie en het bestuur

hierover. Je werkt hierbij intensief samen met de senior adviseur uitgifte.

• Je bent budgetverantwoordelijk voor meerdere grexen, waaronder ook de verantwoordelijkheid voor de opbrengsten en

planontwikkelingskosten. Dit betekent dat je veel kennis en –ervaring op dit gebied moet meebrengen in deze functie.

• Je geeft op inspirerende en motiverende wijze functionele leiding aan de diverse projectteams en coacht collega’s waar het nodig is.

Kandidaatomschrijving

Je profiel

• Je bent een ervaren gebiedsprofessional met uitstekende onderhandelingsvaardigheden die zijn/haar sporen verdient heeft bij de overheid.

• Je hebt een Academisch werk- en denkniveau.

• Je hebt goede kennis van de markt, uitstekende onderhandelingsvaardigheden en financieel inzicht.

• Je hebt ruime ervaring met vastgoed- en gebiedsontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, grondexploitaties en bestuurlijke

organisaties en participatietrajecten.

• Projectmatig werken en onderhandelen is je tweede natuur.

• Je beschikt over een groot netwerk (ontwikkelaars, corporaties, beleggers, architecten, gemeenten e.d.).

• Met jouw enthousiasme kun je het verschil maken.

• Vanuit onafhankelijkheid ben je in staat en bereid een afwijkend standpunt in te nemen.

• Je verbindt inhoud en mensen en daarbij zet je competenties in als omgevingsbewustzijn, onderhandelen, plannen en organiseren,

resultaatgericht handelen, analyseren, flexibiliteit en samenwerken.

Inloggen