Projectsecretaris

Locatie
Gouda
Startdatum
01/01/2021
Einddatum
01/10/2024
Uren
24
Klant
(MP) Projectbureau Westergouwe
Aanvraagnummer
SRQ143382
Deel deze aanvraag:

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 

Het Projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoering brengen van de (nieuwbouw)plannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
Niet alleen de voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het Projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen, uitwerkingen per deelgebieden en middels bestekken en innovatieve contracten. Ook de stedenbouw, planvorming, communicatie en (delen van de eerste stappen in) de vastgoedontwikkeling vinden – namens de opdrachtgevers – plaats onder leiding van het Projectbureau. Hiernaast worden delen van het plangebied nog gedurende geruime tijd onderhouden door het Projectbureau en is het Projectbureau het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. De aanleg van fase 2 (Westergouwe-II) is momenteel in volle gang, de derde fase (Westergouwe-III) wordt binnenkort gestart.
De functie van Projectsecretaris richt zich op het faciliteren en ondersteunen van de besluitvorming door de opdrachtgevers en het coördineren en uitzetten van de interne werkzaamheden binnen het Projectbureau die daaruit voortvloeien. De nadruk ligt daarbij niet op de civieltechnische werkzaamheden, maar op de overige werkzaamheden van het Projectbureau. Daarnaast draagt de Projectsecretaris bij aan de planning van de activiteiten van het projectbureau. Hiertoe dient de Projectsecretaris overzicht en inzicht in het interne proces te hebben, het proces te analyseren en dit zo nodig tijdig bij sturen.
 
Plaats in de organisatie
De  Projectsecretaris legt verantwoording af en rapporteert aan de Projectdirecteur en werkt nauw samen met de rest van de organisatie.
 
De functie
In deze functie ondersteun je de Projectdirecteur Westergouwe op meerdere deelaspecten. We zoeken iemand die affiniteit heeft met projectmatig werken. Je hebt de potentie om je te ontwikkelen tot eindverantwoordelijk projectmanager. Inhoudelijke affiniteit op het werkveld projectbeheersing en specifiek ook naar een omgevingsbewustzijn dat procedures, financiën en juridische context omvat, is noodzakelijk. Het gaat daarbij ook om de financiële beheersing, borgen van risico gestuurd werken, zorgen voor heldere opdrachten en scope management, maar ook opstellen van en sturing op planning.

 
basistaken

 • Ondersteunen van de projectdirecteur en de opdrachtgevers;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen en verstrekken van procedurele en inhoudelijke informatie, of het vervullen van een inhoudelijk rol;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectdirecteur over het project en de omgeving;
 • Het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van (deel)projecten in de gebiedsontwikkeling Westergouwe, het – namens de projectdirecteur – beheersen en sturen van hiermee gepaard gaande planning en processen;
 • Het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van strategisch, tactische en operationele planningen van de gebiedsontwikkeling Westergouwe.

 
neventaken

 • Voorbereiden van het besluitvormingsproces;
 • Verzamelen van benodigde informatie en deze op een juiste manier aanleveren;
 • Verantwoordelijk voor het administratief/organisatorisch beheer van het (deel)project;
 • Plannen, organiseren en notuleren van overleggen en bijeenkomsten;
 • Maken van voortgangsrapportages, notities en andere stukken;
 • Zorgen voor heldere opdrachten en scope management;
 • Opstellen van integrale project- en werkplanning;
 • Zorgen voor financiële beheersing eigen (deel)projecten.

 
Indicatieve contacten
De contacten van de  Projectsecretaris bestaan uit zowel interne als externe contacten.
De interne contacten bestaan uit het adviseren van en overleggen met de desbetreffende verantwoordelijke binnen het projectbureau. In externe contact opereert de Projectsecretaris voornamelijk op strategisch en tactisch niveau of wanneer er zich problemen voordoen.
 
Wij vragen

 • Een relevante afgeronde opleiding op WO-niveau;
 • Academische werk- en denkniveau;
 • Ca. 5 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring in projectmanagement;
 • Aantoonbare affiniteit met Gebiedsontwikkeling, met meer dan alleen een technische achtergrond;
 • Een omgevingsbewustzijn dat procedures, financiën en juridische context omvat;
 • Een stevige, creatieve persoonlijkheid, die het leuk vindt om in een complexe, soms hectische, politiek gevoelige omgeving te werken;
 • Een heldere communicator, die beknopt kan formuleren en rapporteren;
 • Sterk analytisch- en organisatorisch vermogen;
 • Een goede en sociale teamspeler;
 • Een doorzetter, die gericht is op het behalen van resultaat en kwaliteit;
 • Ervaring met MS-projects en in staat planningen op alle relevante abstractieniveaus op te stellen en te communiceren;
 • Een zelfstandige en pragmatische werker, die initiatief toont en graag de puntjes op de i zet.

 
Wij zijn in het bijzonder op zoek naar de volgende competenties: Analytisch vermogen, Omgevingsbewustzijn,  Samenwerken en Relatiebeheer, Resultaatgerichtheid en Overtuigingskracht.

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 3 jaar, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024. Eventuele verlenging met nogmaals 3 jaar is tweemaal mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit OG noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van ca. 24 uur per week, eventueel mogelijk uitlopend naar max. 32 uur per week.

Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

Gunningscriterium
De aanbiedingen die compleet en volgens voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding, waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs.

Marktplaatsdesk

Inschrijven
Gouda
24
01/01/2021
09/11/2020
01/10/2024
(MP) Projectbureau Westergouwe
SRQ143382
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
01/01/2021
01/10/2024
24

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 

Het Projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoering brengen van de (nieuwbouw)plannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
Niet alleen de voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het Projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen, uitwerkingen per deelgebieden en middels bestekken en innovatieve contracten. Ook de stedenbouw, planvorming, communicatie en (delen van de eerste stappen in) de vastgoedontwikkeling vinden – namens de opdrachtgevers – plaats onder leiding van het Projectbureau. Hiernaast worden delen van het plangebied nog gedurende geruime tijd onderhouden door het Projectbureau en is het Projectbureau het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. De aanleg van fase 2 (Westergouwe-II) is momenteel in volle gang, de derde fase (Westergouwe-III) wordt binnenkort gestart.
De functie van Projectsecretaris richt zich op het faciliteren en ondersteunen van de besluitvorming door de opdrachtgevers en het coördineren en uitzetten van de interne werkzaamheden binnen het Projectbureau die daaruit voortvloeien. De nadruk ligt daarbij niet op de civieltechnische werkzaamheden, maar op de overige werkzaamheden van het Projectbureau. Daarnaast draagt de Projectsecretaris bij aan de planning van de activiteiten van het projectbureau. Hiertoe dient de Projectsecretaris overzicht en inzicht in het interne proces te hebben, het proces te analyseren en dit zo nodig tijdig bij sturen.
 
Plaats in de organisatie
De  Projectsecretaris legt verantwoording af en rapporteert aan de Projectdirecteur en werkt nauw samen met de rest van de organisatie.
 
De functie
In deze functie ondersteun je de Projectdirecteur Westergouwe op meerdere deelaspecten. We zoeken iemand die affiniteit heeft met projectmatig werken. Je hebt de potentie om je te ontwikkelen tot eindverantwoordelijk projectmanager. Inhoudelijke affiniteit op het werkveld projectbeheersing en specifiek ook naar een omgevingsbewustzijn dat procedures, financiën en juridische context omvat, is noodzakelijk. Het gaat daarbij ook om de financiële beheersing, borgen van risico gestuurd werken, zorgen voor heldere opdrachten en scope management, maar ook opstellen van en sturing op planning.

 
basistaken

 • Ondersteunen van de projectdirecteur en de opdrachtgevers;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen en verstrekken van procedurele en inhoudelijke informatie, of het vervullen van een inhoudelijk rol;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectdirecteur over het project en de omgeving;
 • Het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van (deel)projecten in de gebiedsontwikkeling Westergouwe, het – namens de projectdirecteur – beheersen en sturen van hiermee gepaard gaande planning en processen;
 • Het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van strategisch, tactische en operationele planningen van de gebiedsontwikkeling Westergouwe.

 
neventaken

 • Voorbereiden van het besluitvormingsproces;
 • Verzamelen van benodigde informatie en deze op een juiste manier aanleveren;
 • Verantwoordelijk voor het administratief/organisatorisch beheer van het (deel)project;
 • Plannen, organiseren en notuleren van overleggen en bijeenkomsten;
 • Maken van voortgangsrapportages, notities en andere stukken;
 • Zorgen voor heldere opdrachten en scope management;
 • Opstellen van integrale project- en werkplanning;
 • Zorgen voor financiële beheersing eigen (deel)projecten.

 
Indicatieve contacten
De contacten van de  Projectsecretaris bestaan uit zowel interne als externe contacten.
De interne contacten bestaan uit het adviseren van en overleggen met de desbetreffende verantwoordelijke binnen het projectbureau. In externe contact opereert de Projectsecretaris voornamelijk op strategisch en tactisch niveau of wanneer er zich problemen voordoen.
 
Wij vragen

 • Een relevante afgeronde opleiding op WO-niveau;
 • Academische werk- en denkniveau;
 • Ca. 5 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring in projectmanagement;
 • Aantoonbare affiniteit met Gebiedsontwikkeling, met meer dan alleen een technische achtergrond;
 • Een omgevingsbewustzijn dat procedures, financiën en juridische context omvat;
 • Een stevige, creatieve persoonlijkheid, die het leuk vindt om in een complexe, soms hectische, politiek gevoelige omgeving te werken;
 • Een heldere communicator, die beknopt kan formuleren en rapporteren;
 • Sterk analytisch- en organisatorisch vermogen;
 • Een goede en sociale teamspeler;
 • Een doorzetter, die gericht is op het behalen van resultaat en kwaliteit;
 • Ervaring met MS-projects en in staat planningen op alle relevante abstractieniveaus op te stellen en te communiceren;
 • Een zelfstandige en pragmatische werker, die initiatief toont en graag de puntjes op de i zet.

 
Wij zijn in het bijzonder op zoek naar de volgende competenties: Analytisch vermogen, Omgevingsbewustzijn,  Samenwerken en Relatiebeheer, Resultaatgerichtheid en Overtuigingskracht.

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 3 jaar, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024. Eventuele verlenging met nogmaals 3 jaar is tweemaal mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit OG noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van ca. 24 uur per week, eventueel mogelijk uitlopend naar max. 32 uur per week.

Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

Gunningscriterium
De aanbiedingen die compleet en volgens voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding, waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs.

Inloggen