Senior Projectleider Informatievoorziening

Locatie
Utrecht
Startdatum
15/06/2020
Einddatum
15/06/2021
Uren
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ141189
Deel deze aanvraag:

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin verandering de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor de bedrijfsvoering van het gehele concern, dat doet ze door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen. De informatievoorziening van de provincie Utrecht digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo. Digitalisering en innovatie zijn “rode draden” in de strategie van de afdeling.

Context
De provincie Utrecht krijgt in een steeds sneller tempo te maken met belangrijke veranderingen in haar werkprocessen. Dit vanwege nieuwe wet- en regelgeving, de maatschappelijke opgaven en de behoefte om werkprocessen nog slimmer en efficiënter in te richten. De kernbegrippen bij al deze veranderingen zijn proces re-design en digitalisering. Duidelijk is dat deze veranderingen een grote impact hebben op de organisatie en haar medewerkers.

Wat ga je doen?
Om al deze veranderingen in goede banen te leiden wordt in projectteams nauw samengewerkt tussen vertegenwoordigers en disciplines uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie. Als projectleider/-manager ben je verantwoordelijk voor een aantal projecten op het gebied van werkproces re-design in combinatie met digitalisering (informatievoorziening). Belangrijk hierbij is dat je een goed oog hebt voor de obstakels die optreden bij het herontwerpen van de werkprocessen, de inzet van de juiste technische middelen en dat de betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van de veranderingen. Daarnaast zul je de veranderingen gaan helpen doorvoeren. Dit zul je in nauwe samenwerking met de proceseigenaren, de stakeholders en het management doen.

Concrete projecten waar we de projectleider informatievoorziening voor zoeken zijn re-design en digitalisering werkprocessen bestuurlijke besluitvorming (BBV) en herinrichting Statenzaal en Commissiekamer met audio en visuele middelen inclusief toepassingen voor elektronisch stemmen en digitaal vergaderen. Het afstemmen met (bestuurlijke) stakeholders, samenstellen van een PvE, aanbesteden en implementeren van de gekozen oplossingen zijn de belangrijke stappen in dit traject.

Je bent verantwoordelijk voor de o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je ondersteunt de verantwoordelijke managers (project opdrachtgevers) en professionals bij het vormgeven en organiseren van de projecten
 • Je trekt de juiste inhoudelijk (technische) specialisten aan en weet deze goed in te zetten in de projectfasen
 • Je geeft leiding aan project (teams) en bent gericht op behalen van de afgesproken resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief
 • Je stuurt opdrachtnemers/leveranciers aan
 • Je rapporteert juist en tijdig aan opdrachtgevers en stakeholder
 • Je bereidt project bijeenkomsten en workshops voor en begeleidt deze
 • Je ontwerpt mede interventies met betrekking tot de gewenste veranderingen en change management appecten.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
40
15/06/2020
20/05/2020
15/06/2021
Provincie Utrecht
SRQ141189
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
15/06/2020
15/06/2021
40

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin verandering de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor de bedrijfsvoering van het gehele concern, dat doet ze door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen. De informatievoorziening van de provincie Utrecht digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo. Digitalisering en innovatie zijn “rode draden” in de strategie van de afdeling.

Context
De provincie Utrecht krijgt in een steeds sneller tempo te maken met belangrijke veranderingen in haar werkprocessen. Dit vanwege nieuwe wet- en regelgeving, de maatschappelijke opgaven en de behoefte om werkprocessen nog slimmer en efficiënter in te richten. De kernbegrippen bij al deze veranderingen zijn proces re-design en digitalisering. Duidelijk is dat deze veranderingen een grote impact hebben op de organisatie en haar medewerkers.

Wat ga je doen?
Om al deze veranderingen in goede banen te leiden wordt in projectteams nauw samengewerkt tussen vertegenwoordigers en disciplines uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie. Als projectleider/-manager ben je verantwoordelijk voor een aantal projecten op het gebied van werkproces re-design in combinatie met digitalisering (informatievoorziening). Belangrijk hierbij is dat je een goed oog hebt voor de obstakels die optreden bij het herontwerpen van de werkprocessen, de inzet van de juiste technische middelen en dat de betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van de veranderingen. Daarnaast zul je de veranderingen gaan helpen doorvoeren. Dit zul je in nauwe samenwerking met de proceseigenaren, de stakeholders en het management doen.

Concrete projecten waar we de projectleider informatievoorziening voor zoeken zijn re-design en digitalisering werkprocessen bestuurlijke besluitvorming (BBV) en herinrichting Statenzaal en Commissiekamer met audio en visuele middelen inclusief toepassingen voor elektronisch stemmen en digitaal vergaderen. Het afstemmen met (bestuurlijke) stakeholders, samenstellen van een PvE, aanbesteden en implementeren van de gekozen oplossingen zijn de belangrijke stappen in dit traject.

Je bent verantwoordelijk voor de o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je ondersteunt de verantwoordelijke managers (project opdrachtgevers) en professionals bij het vormgeven en organiseren van de projecten
 • Je trekt de juiste inhoudelijk (technische) specialisten aan en weet deze goed in te zetten in de projectfasen
 • Je geeft leiding aan project (teams) en bent gericht op behalen van de afgesproken resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief
 • Je stuurt opdrachtnemers/leveranciers aan
 • Je rapporteert juist en tijdig aan opdrachtgevers en stakeholder
 • Je bereidt project bijeenkomsten en workshops voor en begeleidt deze
 • Je ontwerpt mede interventies met betrekking tot de gewenste veranderingen en change management appecten.
Inloggen