Senior Projectleider Strategische Positionering Trambedrijf

Locatie
Utrecht
Startdatum
15/11/2020
Einddatum
15/11/2021
Uren
16
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ144349
Deel deze aanvraag:

Provincie Utrecht
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, een aantrekkelijke vestigingsplaats, en diversiteit van steden en dorpen. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit halen.

De functie wordt uitgevraagd binnen het domein Mobiliteit. Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons
logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

De tram
In het bieden van een goede bereikbaarheid neemt de tram een prominente plek in, zowel in het totale mobiliteitsaanbod als de provinciale organisatie. De tram vormt de ruggengraat van het regionaal openbaar vervoer. Het tramsysteem bestaat uit de SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe Uithoflijn (Tram 22) van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019.

Het project Uithoflijn dient in 2020 te worden afgerond en de SUNIJ-lijn wordt vernieuwd (project VRT) en dient in 2021 gereed te zijn. De tram ontsluit tal van belangrijke economische, sociale, zorg- en onderwijsvoorzieningen in de stad.  Uniek voor Nederland is dat de provincie Utrecht zowel de vervoerconcessie verleent voor het tramvervoer als verantwoordelijk is voor het beheer van de traminfrastructuur als het materieel. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor andere OV-assets zoals het Dynamische Reisinformatie Systeem (DRIS), de tramhaltes in de provincie Utrecht en de Nieuwe tramremise en busstalling.

Het Trambedrijf
Alle teams en medewerkers die zich fulltime bezig houden met tram-gerelateerde werkzaamheden duiden we in de wandelgangen aan als het Trambedrijf. Het Trambedrijf bestaat uit de teams Trambedrijf Beheer & Onderhoud (team TBO) en het team Trambedrijf Projectmanagement (TPM). Vanuit het team TBO en TPM worden de medewerkers geleverd die werken aan projecten als de Uithoflijn, de VRT en de bouw van een nieuwe busstalling. Daarnaast wordt door een deel van het expertiseteam openbaar vervoer (team EOV) de concessieverlening en het concessiebeheer georganiseerd. De exploitatie van de tramdiensten is een integraal onderdeel van de bus-tramconcessie U-OV (vervoerder Qbuzz).

Het Trambedrijf in Utrecht heeft een unieke organisatie omdat wij eigenaar zijn van de traminfrastructuur en het materieel.  In Nederland is het OV-materieel (trein, tram, bus) in eigendom/beheer van de vervoerder en liggen het beheer en onderhoud, het materieel en de exploitatie in één hand. De andere trambedrijven in Nederland zijn gemeentelijke BV’s die zowel exploitatie als beheer en onderhoud van het materieel en de baan verzorgen

Wat ga je doen?
Het Trambedrijf is volop in transitie. De grote projectopgaven en de uitbreiding van het areaal leiden tot een forse groei en noodzaak tot snelle professionalisering. Daarom willen we kritisch kijken naar de huidige inrichtingsstructuur met als doel de inrichting van een duurzame en stabiele tramorganisatie op de langere termijn. Daarom is door Gedeputeerde Staten besloten een verkenning te starten naar wat de meest passende eigendoms- en governancestructuur is voor (delen van) het Trambedrijf, waaronder ook de continuering van de huidige structuur. In verband met de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie dient eind 2021 de voorkeursvariant bestuurlijk te zijn afgehecht.

Het is de bedoeling dat de inhoudelijke verkenning wordt uitgevoerd door een extern bureau. We zoeken een projectleider die dit proces intern kan begeleiden en samen met een extern bureau en nog in te richten klankbordgroep, aanbevelingen formuleert voor een toekomstige structuur van (delen van) het Trambedrijf.  

In grote lijnen ziet het proces er als volgt uit:

 • Bestuurlijke besluitvorming over welke te onderzoeken inrichtingsvarianten
 • Onderzoek laten uitvoeren naar voor- en nadelen verschillende mogelijke inrichtingsvarianten
 • Uitwerken van de voor- en nadelen van de verschillende varianten
 • Opstellen voorkeursvariant
 • Bestuurlijke besluitvorming
 • Optioneel implementatiefase

De projectleider werkt in opdracht van de domeinmanager Mobiliteit/Opgavemanager, werkt nauw samen met (nog in te richten) klankbordgroep, en legt verantwoording af aan een interne (nog in te richten) Stuurgroep.

Waarvoor ben je verantwoordelijk? (niet uitputtend)

 • Opstellen van een plan van aanpak
 • Zorgdragen voor de uitvoering conform het plan van aanpak
 • Werving en begeleiding van een extern bureau die variantenstudie gaat uitvoeren
 • Interne en externe afstemming met alle stakeholders (waaronder ook de Ondernemingsraad)
 • Bewaken van de planning
 • Voorbereiding bestuurlijke besluitvorming richting GS en PS

Wat verwachten wij
We zoeken we naar een senior en inspirerende projectleider met daadkracht. Een teamspeler die de verschillende partijen kan verbinden en scherpt stuurt op afspraken en besluiten. Dat betekent dat je zichtbaar en goed benaderbaar bent.

Daarnaast beschik je over: bestuurlijke sensitiviteit, hands-on mentaliteit, proactieve houding, een helikopter view, accuratesse, doortastendheid en daadkracht. Je weet te overtuigen, bent resultaat- en oplossingsgericht en pragmatisch.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
16
15/11/2020
30/09/2020
15/11/2021
Provincie Utrecht
SRQ144349
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
15/11/2020
15/11/2021
16

Provincie Utrecht
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, een aantrekkelijke vestigingsplaats, en diversiteit van steden en dorpen. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit halen.

De functie wordt uitgevraagd binnen het domein Mobiliteit. Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons
logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

De tram
In het bieden van een goede bereikbaarheid neemt de tram een prominente plek in, zowel in het totale mobiliteitsaanbod als de provinciale organisatie. De tram vormt de ruggengraat van het regionaal openbaar vervoer. Het tramsysteem bestaat uit de SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe Uithoflijn (Tram 22) van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019.

Het project Uithoflijn dient in 2020 te worden afgerond en de SUNIJ-lijn wordt vernieuwd (project VRT) en dient in 2021 gereed te zijn. De tram ontsluit tal van belangrijke economische, sociale, zorg- en onderwijsvoorzieningen in de stad.  Uniek voor Nederland is dat de provincie Utrecht zowel de vervoerconcessie verleent voor het tramvervoer als verantwoordelijk is voor het beheer van de traminfrastructuur als het materieel. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor andere OV-assets zoals het Dynamische Reisinformatie Systeem (DRIS), de tramhaltes in de provincie Utrecht en de Nieuwe tramremise en busstalling.

Het Trambedrijf
Alle teams en medewerkers die zich fulltime bezig houden met tram-gerelateerde werkzaamheden duiden we in de wandelgangen aan als het Trambedrijf. Het Trambedrijf bestaat uit de teams Trambedrijf Beheer & Onderhoud (team TBO) en het team Trambedrijf Projectmanagement (TPM). Vanuit het team TBO en TPM worden de medewerkers geleverd die werken aan projecten als de Uithoflijn, de VRT en de bouw van een nieuwe busstalling. Daarnaast wordt door een deel van het expertiseteam openbaar vervoer (team EOV) de concessieverlening en het concessiebeheer georganiseerd. De exploitatie van de tramdiensten is een integraal onderdeel van de bus-tramconcessie U-OV (vervoerder Qbuzz).

Het Trambedrijf in Utrecht heeft een unieke organisatie omdat wij eigenaar zijn van de traminfrastructuur en het materieel.  In Nederland is het OV-materieel (trein, tram, bus) in eigendom/beheer van de vervoerder en liggen het beheer en onderhoud, het materieel en de exploitatie in één hand. De andere trambedrijven in Nederland zijn gemeentelijke BV’s die zowel exploitatie als beheer en onderhoud van het materieel en de baan verzorgen

Wat ga je doen?
Het Trambedrijf is volop in transitie. De grote projectopgaven en de uitbreiding van het areaal leiden tot een forse groei en noodzaak tot snelle professionalisering. Daarom willen we kritisch kijken naar de huidige inrichtingsstructuur met als doel de inrichting van een duurzame en stabiele tramorganisatie op de langere termijn. Daarom is door Gedeputeerde Staten besloten een verkenning te starten naar wat de meest passende eigendoms- en governancestructuur is voor (delen van) het Trambedrijf, waaronder ook de continuering van de huidige structuur. In verband met de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie dient eind 2021 de voorkeursvariant bestuurlijk te zijn afgehecht.

Het is de bedoeling dat de inhoudelijke verkenning wordt uitgevoerd door een extern bureau. We zoeken een projectleider die dit proces intern kan begeleiden en samen met een extern bureau en nog in te richten klankbordgroep, aanbevelingen formuleert voor een toekomstige structuur van (delen van) het Trambedrijf.  

In grote lijnen ziet het proces er als volgt uit:

 • Bestuurlijke besluitvorming over welke te onderzoeken inrichtingsvarianten
 • Onderzoek laten uitvoeren naar voor- en nadelen verschillende mogelijke inrichtingsvarianten
 • Uitwerken van de voor- en nadelen van de verschillende varianten
 • Opstellen voorkeursvariant
 • Bestuurlijke besluitvorming
 • Optioneel implementatiefase

De projectleider werkt in opdracht van de domeinmanager Mobiliteit/Opgavemanager, werkt nauw samen met (nog in te richten) klankbordgroep, en legt verantwoording af aan een interne (nog in te richten) Stuurgroep.

Waarvoor ben je verantwoordelijk? (niet uitputtend)

 • Opstellen van een plan van aanpak
 • Zorgdragen voor de uitvoering conform het plan van aanpak
 • Werving en begeleiding van een extern bureau die variantenstudie gaat uitvoeren
 • Interne en externe afstemming met alle stakeholders (waaronder ook de Ondernemingsraad)
 • Bewaken van de planning
 • Voorbereiding bestuurlijke besluitvorming richting GS en PS

Wat verwachten wij
We zoeken we naar een senior en inspirerende projectleider met daadkracht. Een teamspeler die de verschillende partijen kan verbinden en scherpt stuurt op afspraken en besluiten. Dat betekent dat je zichtbaar en goed benaderbaar bent.

Daarnaast beschik je over: bestuurlijke sensitiviteit, hands-on mentaliteit, proactieve houding, een helikopter view, accuratesse, doortastendheid en daadkracht. Je weet te overtuigen, bent resultaat- en oplossingsgericht en pragmatisch.
 

Inloggen