Senior Vergunningverlener Omgeving

Locatie
Urk
Startdatum
13/02/2023
Einddatum
31/01/2024
Uren
32
Klant
(Swif) Gemeente Urk
Aanvraagnummer
SRQ163903
Deel deze aanvraag:

Waar kom je te werken
Gemeente Urk met bijna 22.000 inwoners groeit hard, heeft veel ambities en is volop in ontwikkeling. De focus van de gemeente Urk ligt op groei waarin wonen, werken en recreëren centraal staan.
De gemeente Urk werkt hard aan een aantal ontwikkelingen waaronder: de  “Zeeheldenwijk”, een  woonwijk met 1.600 woningen. “Port of Urk”, een nieuw bedrijventerrein van 90 ha aansluitend aan de nieuwe servicehaven die door de Provincie Flevoland wordt gerealiseerd. Daarnaast de herontwikkeling van bedrijventerreinen zoals “Lemsterhoek” en “Westgat” maar ook herontwikkeling van diverse woningbouwlocaties zoals “Noorderzand”. Er wordt aandacht besteed aan het thema “ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid”. Daarnaast is de organisatie nog volop in ontwikkeling. 
Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij je werkt met interne en externe professionals. Met 214 collega’s werken we samen in een informele en pragmatische werkomgeving, waar waarden als verbinden, verantwoordelijkheid en vertrouwen belangrijk zijn.
Het cultuurhistorisch centrum, winkels, scholen, de haven, bos en IJsselmeer zijn allemaal op loopafstand. De omgeving is prachtig.
Je maakt onderdeel uit van het team vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen het sociaal domein.

Opdrachtomschrijving voor de kandidaat:
Als senior vergunningverlener ben jij verantwoordelijk voor het verstrekken van omgevings-vergunningen op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening. Jij bent als senior vergun-ningverlener in je element bij complexe aanvragen, gaat een uitdaging niet uit de weg en zet jouw kennis in bij het toetsen van aanvragen omgevingsvergunning. Je bent de vraagbaak voor je collega’s en onze externe partners zoals eigenaren, gemeenten en ontwikkelaars. Je behandelt enkel- en meervoudige aanvragen voor omgevingsvergunningen, verstrekt advies en controleert of de aanvraag voldoet aan constructieve eisen en brandveiligheid. Zowel de reguliere als de uitgebreide procedure zijn jou niet vreemd. Daarnaast beoordeel jij of de aanvraag voldoet aan het bouwbesluit, bestemmingsplan en andere relevante wet- en regelgeving. Je beoordeelt aanvragen voor vergunning vrij bouwen. Externe aanvragen en partners help je verder door hen te adviseren over complexe vraagstukken. Je levert een bijdrage aan de continue verbetering en ontwikkeling van het team en denkt mee over de Omgevingswet en wat dit betekent voor het team. Je neemt deel aan verschillende projectgroepen, zoals Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging en het optimaliseren van de (werk)processen.

Eisen aan de kandidaat:

 • minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van bouwkunde;
 • in het bezit zijn van de diploma’s Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 en 2;
 • de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Competenties

 • een proactieve en dienstverlenende instelling;
 • flexibele en loyale houding;
 • stressbestendig;
 • sterke mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • representatief.

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 28-32 uur per week tot in ieder geval 1 februari 2024, met een optie tot verlenging en is dan per maand opzegbaar.

Genoemde competenties in de opdracht- en/of kandidaat omschrijving worden door de opdrachtgever getoetst in de motivatiebrief en/of tijdens de gespreksronde.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt de top 3 kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. De brief-selectie vindt donderdag 2 februari 2023 plaats. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 7 februari 2023. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.

Toelichting op duur van de opdracht en het rooster
De werktijden en -dagen worden in onderling overleg bepaald. In overleg met het team worden afspraken gemaakt over de verdeling van op kantoor werken en thuiswerken. De kandidaat of opdrachtnemer zorgt zelf voor de vereiste middelen.

Gunningscriteria
Weging prijsdeel:                                                                                                                  25 %
Het uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten en gebruik van eigen laptop en smartphone.
De gemeente Urk stelt deze devices niet in bruikleen beschikbaar. Eventuele thuiswerk-dagen worden niet meegenomen voor de berekening van de reis- en verblijfkosten.

Weging werkervaring projectleiding:                                                                                     25%
Op cv aantoonbaar werkervaring op het gebied van op het gebied van het verlenen van Omgevingsvergunningen.
• 1-2 jaar in de afgelopen 5 jaar (10%)
• 3 jaar in de afgelopen 5 jaar (20%)
• meer dan 3 jaar in de afgelopen 5 jaar (25%)

Weging vakgerichte opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde bachelor opleiding en in het bezit van ABWT-1/2                                                                                                                                     25%.
• alleen een afgeronde HBO opleiding  (10%)
• mbo-opleiding met ABWT 1/2 (20%)

Weging sollicitatiegesprek:                                                                                                   25%
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met 3 partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de aangegeven criteria: de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaat omschrijving. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat aanwezig is. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprek-ken, scoren 0% voor het gesprek.

 

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Urk
32
13/02/2023
19/01/2023
31/01/2024
(Swif) Gemeente Urk
SRQ163903
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Urk
13/02/2023
31/01/2024
32

Waar kom je te werken
Gemeente Urk met bijna 22.000 inwoners groeit hard, heeft veel ambities en is volop in ontwikkeling. De focus van de gemeente Urk ligt op groei waarin wonen, werken en recreëren centraal staan.
De gemeente Urk werkt hard aan een aantal ontwikkelingen waaronder: de  “Zeeheldenwijk”, een  woonwijk met 1.600 woningen. “Port of Urk”, een nieuw bedrijventerrein van 90 ha aansluitend aan de nieuwe servicehaven die door de Provincie Flevoland wordt gerealiseerd. Daarnaast de herontwikkeling van bedrijventerreinen zoals “Lemsterhoek” en “Westgat” maar ook herontwikkeling van diverse woningbouwlocaties zoals “Noorderzand”. Er wordt aandacht besteed aan het thema “ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid”. Daarnaast is de organisatie nog volop in ontwikkeling. 
Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij je werkt met interne en externe professionals. Met 214 collega’s werken we samen in een informele en pragmatische werkomgeving, waar waarden als verbinden, verantwoordelijkheid en vertrouwen belangrijk zijn.
Het cultuurhistorisch centrum, winkels, scholen, de haven, bos en IJsselmeer zijn allemaal op loopafstand. De omgeving is prachtig.
Je maakt onderdeel uit van het team vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen het sociaal domein.

Opdrachtomschrijving voor de kandidaat:
Als senior vergunningverlener ben jij verantwoordelijk voor het verstrekken van omgevings-vergunningen op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening. Jij bent als senior vergun-ningverlener in je element bij complexe aanvragen, gaat een uitdaging niet uit de weg en zet jouw kennis in bij het toetsen van aanvragen omgevingsvergunning. Je bent de vraagbaak voor je collega’s en onze externe partners zoals eigenaren, gemeenten en ontwikkelaars. Je behandelt enkel- en meervoudige aanvragen voor omgevingsvergunningen, verstrekt advies en controleert of de aanvraag voldoet aan constructieve eisen en brandveiligheid. Zowel de reguliere als de uitgebreide procedure zijn jou niet vreemd. Daarnaast beoordeel jij of de aanvraag voldoet aan het bouwbesluit, bestemmingsplan en andere relevante wet- en regelgeving. Je beoordeelt aanvragen voor vergunning vrij bouwen. Externe aanvragen en partners help je verder door hen te adviseren over complexe vraagstukken. Je levert een bijdrage aan de continue verbetering en ontwikkeling van het team en denkt mee over de Omgevingswet en wat dit betekent voor het team. Je neemt deel aan verschillende projectgroepen, zoals Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging en het optimaliseren van de (werk)processen.

Eisen aan de kandidaat:

 • minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van bouwkunde;
 • in het bezit zijn van de diploma’s Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 en 2;
 • de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Competenties

 • een proactieve en dienstverlenende instelling;
 • flexibele en loyale houding;
 • stressbestendig;
 • sterke mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • representatief.

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 28-32 uur per week tot in ieder geval 1 februari 2024, met een optie tot verlenging en is dan per maand opzegbaar.

Genoemde competenties in de opdracht- en/of kandidaat omschrijving worden door de opdrachtgever getoetst in de motivatiebrief en/of tijdens de gespreksronde.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt de top 3 kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. De brief-selectie vindt donderdag 2 februari 2023 plaats. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 7 februari 2023. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.

Toelichting op duur van de opdracht en het rooster
De werktijden en -dagen worden in onderling overleg bepaald. In overleg met het team worden afspraken gemaakt over de verdeling van op kantoor werken en thuiswerken. De kandidaat of opdrachtnemer zorgt zelf voor de vereiste middelen.

Gunningscriteria
Weging prijsdeel:                                                                                                                  25 %
Het uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten en gebruik van eigen laptop en smartphone.
De gemeente Urk stelt deze devices niet in bruikleen beschikbaar. Eventuele thuiswerk-dagen worden niet meegenomen voor de berekening van de reis- en verblijfkosten.

Weging werkervaring projectleiding:                                                                                     25%
Op cv aantoonbaar werkervaring op het gebied van op het gebied van het verlenen van Omgevingsvergunningen.
• 1-2 jaar in de afgelopen 5 jaar (10%)
• 3 jaar in de afgelopen 5 jaar (20%)
• meer dan 3 jaar in de afgelopen 5 jaar (25%)

Weging vakgerichte opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde bachelor opleiding en in het bezit van ABWT-1/2                                                                                                                                     25%.
• alleen een afgeronde HBO opleiding  (10%)
• mbo-opleiding met ABWT 1/2 (20%)

Weging sollicitatiegesprek:                                                                                                   25%
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met 3 partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de aangegeven criteria: de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaat omschrijving. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat aanwezig is. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprek-ken, scoren 0% voor het gesprek.

 

Inloggen