Servicepunt medewerker

Locatie
Gouda
Startdatum
01/12/2020
Einddatum
01/12/2021
Uren
24
Klant
Gemeente Gouda
Aanvraagnummer
SRQ145306
Deel deze aanvraag:

plaats in de organisatie
De medewerker Servicepunt IenA legt verantwoording af en rapporteert aan de coördinator Automatisering of bij diens afwezigheid, aan het afdelingshoofd Informatievoorziening en Automatisering.

doel van de functie
De medewerker Servicepunt IenA richt zich op het zorg dragen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt gewaarborgd door het geven van oplossingen en het aandragen van workarounds met betrekking tot ICT gerelateerde zaken.

kerntaken

  Eerste aanspreekpunt automatisering
De medewerker Servicepunt IenA is het aanspreekpunt voor gebruikers. ICT gerelateerde vragen die binnen kunnen komen via baliecontact, telefoon, email of selfservicemodule intranet worden in behandeling genomen en andere vragen worden doorverwezen naar de juiste persoon. In eerste instantie worden vragen zo mogelijk direct beantwoordt en problemen zelf opgelost. Het servicepunt is hierbij uitgerust met meerdere beheermogelijkheden zoals TopDesk kennis en registratie systeem, Active Directory, Telefooncentrale , Ivanti workspace manager en de Citrix management console.
 
 

 

Analyseren en Administratie
Storingen worden zoveel mogelijk direct opgelost met de aanwezige tools. Vragen voor kleine wijzigingen zoals het aanpassen van rechten of distributielijsten worden direct opgelost. Voor storingen en aanvragen waar niet direct een oplossing voor handen is, wordt een incidentmelding aangemaakt in Topdesk. Hierbij is het belangrijk dat de problemen goed geanalyseerd en geregistreerd worden zodat de behandelaar doelgericht aan een oplossing kan werken. Een doel van het servicepunt is het ontlasten van de specialisten van automatisering. Een goede registratie houdt in dat de bekende oorzaken worden uitgesloten en het probleem zoveel mogelijk wordt afgekaderd door goed door te vragen en verschillende tests uit te voeren. Uitgangspunt is dat merendeel van de incidenten door het servicepunt zelf wordt opgelost, een enkele melding kan worden doorgezet naar systeembeheer.
 

 

Beheer en inname / uitgifte middelen
De medewerker Servicepunt beheert de ICT-middelen die via Servicepunt beschikbaar worden gesteld aan gebruikers (chromebooks, smartphone e.d.). Deze toetst de ICT-middelen op werking en compleetheid, doet de uitgifte / inname en houdt hier een registratie van bij.
Signaleren van functionele behoefte
Naast de ad-hoc benadering van storingen en kleine aanvragen, vervult de medewerker Servicepunt ook een functie op de langere termijn. Hij heeft veel contact met gebruikers. Hierdoor wordt een belangrijke informatiebron gevormd over de behoefte, kennis en kunde van gebruikers voor automatiseringsontwikkelingen. De medewerker Servicepunt dient dan ook vragen van medewerkers te kunnen vertalen naar haalbare functionele automatiseringsoplossingen en deze te communiceren naar de betreffende beheerder. We verwachten dat een medewerker Servicepunt zelf werkzaamheden signaleert en oppakt.

 

 

indicatieve contacten

  Naast de interne contacten is de medewerker Servicepunt het contactpunt voor onze klanten in Waddinxveen en Zuidplas en vanaf begin 2021 ook voor IJsselstein en Montfoort. Wekelijks kan je worden ingepland om ook hier op deze locaties werk plek ondersteuning te bieden.

Contacten met externe partijen zoals gecontracteerde dienstverleners en niet gecontracteerde  aanbieders van producten en diensten. Hierbij weet de medewerker Servicepunt de juiste afhandeling c.q. doorverwijzing te bewerkstelligen.
 

   

Inhuurdesk Groene Hart

Inschrijven
Gouda
24
01/12/2020
02/11/2020
01/12/2021
Gemeente Gouda
SRQ145306
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
01/12/2020
01/12/2021
24

plaats in de organisatie
De medewerker Servicepunt IenA legt verantwoording af en rapporteert aan de coördinator Automatisering of bij diens afwezigheid, aan het afdelingshoofd Informatievoorziening en Automatisering.

doel van de functie
De medewerker Servicepunt IenA richt zich op het zorg dragen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt gewaarborgd door het geven van oplossingen en het aandragen van workarounds met betrekking tot ICT gerelateerde zaken.

kerntaken

  Eerste aanspreekpunt automatisering
De medewerker Servicepunt IenA is het aanspreekpunt voor gebruikers. ICT gerelateerde vragen die binnen kunnen komen via baliecontact, telefoon, email of selfservicemodule intranet worden in behandeling genomen en andere vragen worden doorverwezen naar de juiste persoon. In eerste instantie worden vragen zo mogelijk direct beantwoordt en problemen zelf opgelost. Het servicepunt is hierbij uitgerust met meerdere beheermogelijkheden zoals TopDesk kennis en registratie systeem, Active Directory, Telefooncentrale , Ivanti workspace manager en de Citrix management console.
 
 

 

Analyseren en Administratie
Storingen worden zoveel mogelijk direct opgelost met de aanwezige tools. Vragen voor kleine wijzigingen zoals het aanpassen van rechten of distributielijsten worden direct opgelost. Voor storingen en aanvragen waar niet direct een oplossing voor handen is, wordt een incidentmelding aangemaakt in Topdesk. Hierbij is het belangrijk dat de problemen goed geanalyseerd en geregistreerd worden zodat de behandelaar doelgericht aan een oplossing kan werken. Een doel van het servicepunt is het ontlasten van de specialisten van automatisering. Een goede registratie houdt in dat de bekende oorzaken worden uitgesloten en het probleem zoveel mogelijk wordt afgekaderd door goed door te vragen en verschillende tests uit te voeren. Uitgangspunt is dat merendeel van de incidenten door het servicepunt zelf wordt opgelost, een enkele melding kan worden doorgezet naar systeembeheer.
 

 

Beheer en inname / uitgifte middelen
De medewerker Servicepunt beheert de ICT-middelen die via Servicepunt beschikbaar worden gesteld aan gebruikers (chromebooks, smartphone e.d.). Deze toetst de ICT-middelen op werking en compleetheid, doet de uitgifte / inname en houdt hier een registratie van bij.
Signaleren van functionele behoefte
Naast de ad-hoc benadering van storingen en kleine aanvragen, vervult de medewerker Servicepunt ook een functie op de langere termijn. Hij heeft veel contact met gebruikers. Hierdoor wordt een belangrijke informatiebron gevormd over de behoefte, kennis en kunde van gebruikers voor automatiseringsontwikkelingen. De medewerker Servicepunt dient dan ook vragen van medewerkers te kunnen vertalen naar haalbare functionele automatiseringsoplossingen en deze te communiceren naar de betreffende beheerder. We verwachten dat een medewerker Servicepunt zelf werkzaamheden signaleert en oppakt.

 

 

indicatieve contacten

  Naast de interne contacten is de medewerker Servicepunt het contactpunt voor onze klanten in Waddinxveen en Zuidplas en vanaf begin 2021 ook voor IJsselstein en Montfoort. Wekelijks kan je worden ingepland om ook hier op deze locaties werk plek ondersteuning te bieden.

Contacten met externe partijen zoals gecontracteerde dienstverleners en niet gecontracteerde  aanbieders van producten en diensten. Hierbij weet de medewerker Servicepunt de juiste afhandeling c.q. doorverwijzing te bewerkstelligen.
 

   
Inloggen