Strategisch adviseur/ Infrastructuur architect vwb Cloud transitie

Locatie
Enschede
Startdatum
08/02/2021
Einddatum
31/01/2022
Uren
36
Klant
Gemeente Enschede
Aanvraagnummer
SRQ147510
Deel deze aanvraag:

Strategisch adviseur/ Infrastructuur architect vwb Cloud transitie
 
De werkomgeving 

Het IT Bedrijf van de Gemeente Enschede wil een hoogwaardige, moderne en efficiënte dienstverlener zijn voor haar afnemers. Zij wil daarbij optimaal gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Op deze wijze wil het IT Bedrijf in staat zijn de tegenwoordige uitdagingen van haar klanten aan te gaan en gereed zijn voor toekomstige kansen zodra deze zich aandienen. De IT-infrastructuur is daarom continu aan verandering onderhevig. Uniformering, rationalisatie en optimalisatie van het landschap is continu aan de orde. Architectuur speelt bij alle nieuwe ontwikkelingen een sturende en richtinggevende rol. 

De functie omschrijving 
Samen met je collega (informatie)architecten van het IT Bedrijf en van de klanten van het IT-bedrijf (o.a. CIO-office gemeente Enschede) neem je het voortouw bij de verbeteringen en vernieuwingen binnen het ICT-infrastructuur domein van de organisatie. Je ontwikkelt en onderhoudt een visie op de IT-infrastructuur architectuur en zorgt door afstemming met projecten en beheer voor een gestructureerde en gecontroleerde verandering. Je participeert in projecten en draagt bij aan de vertaling van architectuur naar praktisch uitvoerbare ontwerpen (Project Start Architectuur PSA) . De basis is gelegd voor de roadmap voor de komende jaren. De volgende stap is het realiseren van de verder verdieping van deze strategie en architectuur. Deze behelst de transitie naar de cloud, grote mate van verandermanagement en strategie opstellen en uitvoeren.   

Je houdt je bezig met het volgende  

 • Het vertalen en (mede-) ontwerpen van strategisch IT beleid naar toekomstbestendige referentiearchitecturen (High Level Designs) en bewaakt de samenhang tussen de verschillende domein architecturen zoals: 

•Storage architecturen en oplossingen (file, block en object  storage, FC, FCoE, replicatie technieken) 
Backuprestore en recovery architecturen en oplossingen; 
•Uitwijk architecturen en oplossingen;  
•Disaster recovery en herstel van business diensten c.q. keten herstel (chain level recovery); 
•Cloudoplossingen (w.o. Azure); 
•Netwerkarchitecturen; 
•Virtualisatie en backend optimalisatie;  
•Software defined architecturen en oplossingen. 
 

 • Voor alle aandachtgebieden geldt dat er sprake is van een hoog volume en een complex landschap waaraan hoge eisen worden gesteld w.o. security en privacy.  
 • Het onderhouden van de bestaande architecturen op bovengenoemde terreinen; 
 • Het beoordelen van Low Level Designs en Technische Ontwerpen in kader van wijzigingen en     projecten; 
 • Het opstellen of beoordelen van project start architecturen bij projecten; 
 • Advisering van (project-) management bij het nemen van (investerings) beslissingen die impact hebben op de technische architectuur; 
 • (mede-) Uitvoeren impact analyses en bijdragen aan Plannen van Eisen; 
 • (mede-) Borgen en verbeteren van het werken onder architectuur.

Kennis en competenties 

 • HBO+/academisch werk- en denkniveau; 
 • Aantoonbaar beschikken (opleidingen en werkervaring) over kennis en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur; 
 • Kennis ervaring in regie (organisatie); 
 • Adviseren op strategisch niveau; 
 • Ervaring / kennis verandermanagement 
 • Kennis van en ervaring met  Cloudtechnologien  (AWS, Azure),  
 • Bekend met NIST definitie; 
 • Kennis en ervaring van Office 365; 
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling (TOGAF, Archimate DYA framework); 
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen kennisgebied; 
 • Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met binden van meerdere leveranciers en opdrachtgevers aan resultaten (organisatie sensitiviteit); 
 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn en signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig) en overziet daarbij de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.); 
 • Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts; 
 • Aantoonbare kennis / ervaring op het gebied van IT-security en kennis van de privacy regelgeving m.b.t. data. 

Inhuurdesk Gemeente Enschede

Inschrijven
Enschede
36
08/02/2021
21/01/2021
31/01/2022
Gemeente Enschede
SRQ147510
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Enschede
08/02/2021
31/01/2022
36

Strategisch adviseur/ Infrastructuur architect vwb Cloud transitie
 
De werkomgeving 

Het IT Bedrijf van de Gemeente Enschede wil een hoogwaardige, moderne en efficiënte dienstverlener zijn voor haar afnemers. Zij wil daarbij optimaal gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Op deze wijze wil het IT Bedrijf in staat zijn de tegenwoordige uitdagingen van haar klanten aan te gaan en gereed zijn voor toekomstige kansen zodra deze zich aandienen. De IT-infrastructuur is daarom continu aan verandering onderhevig. Uniformering, rationalisatie en optimalisatie van het landschap is continu aan de orde. Architectuur speelt bij alle nieuwe ontwikkelingen een sturende en richtinggevende rol. 

De functie omschrijving 
Samen met je collega (informatie)architecten van het IT Bedrijf en van de klanten van het IT-bedrijf (o.a. CIO-office gemeente Enschede) neem je het voortouw bij de verbeteringen en vernieuwingen binnen het ICT-infrastructuur domein van de organisatie. Je ontwikkelt en onderhoudt een visie op de IT-infrastructuur architectuur en zorgt door afstemming met projecten en beheer voor een gestructureerde en gecontroleerde verandering. Je participeert in projecten en draagt bij aan de vertaling van architectuur naar praktisch uitvoerbare ontwerpen (Project Start Architectuur PSA) . De basis is gelegd voor de roadmap voor de komende jaren. De volgende stap is het realiseren van de verder verdieping van deze strategie en architectuur. Deze behelst de transitie naar de cloud, grote mate van verandermanagement en strategie opstellen en uitvoeren.   

Je houdt je bezig met het volgende  

 • Het vertalen en (mede-) ontwerpen van strategisch IT beleid naar toekomstbestendige referentiearchitecturen (High Level Designs) en bewaakt de samenhang tussen de verschillende domein architecturen zoals: 

•Storage architecturen en oplossingen (file, block en object  storage, FC, FCoE, replicatie technieken) 
Backuprestore en recovery architecturen en oplossingen; 
•Uitwijk architecturen en oplossingen;  
•Disaster recovery en herstel van business diensten c.q. keten herstel (chain level recovery); 
•Cloudoplossingen (w.o. Azure); 
•Netwerkarchitecturen; 
•Virtualisatie en backend optimalisatie;  
•Software defined architecturen en oplossingen. 
 

 • Voor alle aandachtgebieden geldt dat er sprake is van een hoog volume en een complex landschap waaraan hoge eisen worden gesteld w.o. security en privacy.  
 • Het onderhouden van de bestaande architecturen op bovengenoemde terreinen; 
 • Het beoordelen van Low Level Designs en Technische Ontwerpen in kader van wijzigingen en     projecten; 
 • Het opstellen of beoordelen van project start architecturen bij projecten; 
 • Advisering van (project-) management bij het nemen van (investerings) beslissingen die impact hebben op de technische architectuur; 
 • (mede-) Uitvoeren impact analyses en bijdragen aan Plannen van Eisen; 
 • (mede-) Borgen en verbeteren van het werken onder architectuur.

Kennis en competenties 

 • HBO+/academisch werk- en denkniveau; 
 • Aantoonbaar beschikken (opleidingen en werkervaring) over kennis en ervaring met het opstellen en toepassen van architectuur; 
 • Kennis ervaring in regie (organisatie); 
 • Adviseren op strategisch niveau; 
 • Ervaring / kennis verandermanagement 
 • Kennis van en ervaring met  Cloudtechnologien  (AWS, Azure),  
 • Bekend met NIST definitie; 
 • Kennis en ervaring van Office 365; 
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling (TOGAF, Archimate DYA framework); 
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen kennisgebied; 
 • Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met binden van meerdere leveranciers en opdrachtgevers aan resultaten (organisatie sensitiviteit); 
 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn en signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig) en overziet daarbij de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.); 
 • Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts; 
 • Aantoonbare kennis / ervaring op het gebied van IT-security en kennis van de privacy regelgeving m.b.t. data. 
Inloggen