Strategisch beleidsadviseur stikstof

Locatie
Utrecht
Startdatum
15/03/2021
Einddatum
31/03/2022
Uren
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ148352
Deel deze aanvraag:
Ben jij strategisch sterk en heb jij ervaring met advisering en beheersing van complexe programma’s of projecten? Heb jij gevoel voor een zeer politiek-bestuurlijke context en houd jij rust en overzicht in een zeer dynamisch dossier? Reageer dan snel op deze functie.

Wat doet BIJ12?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen/verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning.

Deze uitvraag heeft betrekking op de laatstgenoemde taak. In opdracht van het IPO bureau in Den Haag werven wij een strategisch beleidsadviseur voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS).

Voor en met wie ga je werken?
Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 kenmerkte de stikstofaanpak zich door een zeer hoge dynamiek. Het kabinet en de provincies zijn sinds die tijd op zoek naar houdbare en structurele oplossingen voor de ontstane impasse. In 2020 heeft het IPO-Bestuur besloten een aparte besluitvormingsstructuur in te richten voor stikstof, met een ambtelijke en een bestuurlijke commissie die mandaat vragen via de Gedeputeerde Staten van provincies. Ter ondersteuning van deze structuur is de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) ingericht. Deze heeft de opdracht gekregen te zorgen voor een integrale, samenhangende advisering t.a.v. stikstofaanpak:

 • Het bieden van overzicht en inzicht in de gezamenlijke opgave (zowel op korte- als op lange termijn);
 • Het faciliteren van het tijdig en adequaat maken van bestuurlijke keuzes;
 • Het in positie brengen van de (gezamenlijke) provincies (van reactief naar proactief);
 • Oog hebben voor gezamenlijkheid versus regionaal maatwerk;
 •  De provinciale counterpart zijn van DG Stikstof als coördinerend DG van het Rijk.

Deze voorbereiding van de besluitvorming wordt in praktijk voorbereid door een vertegenwoordiging vanuit het IPO bureau. Dit betreft een team van ruim 10 collega’s onder leiding van een programmamanager, bestaande uit twee secretarissen, een secretaresse, twee PMO’ers, adviseur projectbeheersing, een aantal juristen en communicatieadviseurs.

Waaraan werk je mee?
De interprovinciale programmaorganisatie is opgebouwd uit een zestal inhoudelijke thema’s (VTH, Natuur, Gebiedsgerichte Aanpak, Nieuwe Structurele Aanpak, AERIUS, Data & Monitoring) die de kapstok vormen voor de onderwerpen die door IPS worden opgepakt en de wijze waarop deze georganiseerd worden. Hierbij is zoveel mogelijk aandacht voor de benodigde breedte van het dossier (denk aan: mobiliteit, wonen, industrie, landbouw en economische ontwikkeling). Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt elk thema aangestuurd door een thematrekker, die gezamenlijk onderdeel uitmaken van het programmateam stikstof.

De werkwijze van een aparte bestuurlijke commissie en het nastreven van een inhoudelijk programma heeft als doel bij te dragen aan het realiseren van meer (relatieve) rust en zorgvuldigheid op het dossier, en anderzijds ook meer slagvaardigheid en efficiëntie in het gezamenlijk optreden.

Wat ga je doen?
Je bent de rechterhand van de programmamanager en helpt deze om de samenhang en voortgang van het programma te organiseren en bewaken. Je hebt goed overzicht op de gehele aanpak en helpt vanuit die brede blik mee om waar dat nodig is bestuurlijke adviezen op te stellen. Jij houdt je verder bezig met producten en activiteiten waarmee wordt gestuurd op samenhang, voortgang, en geld. Zo draag je bij aan de inhoudelijke onderbouwing van de begroting, doe je voorstellen voor voortgangsrapportages en verzorg je de inbreng voor de interbestuurlijke planning en de projectplanning. Onderdeel van jouw takenpakket is het organiseren van strategische sessies voor zowel het programmateam als de ambtelijke en bestuurlijke commissie. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s in het team en bent hands-on.

Wij vragen voor deze rol een teamplayer met sterke analytische en communicatieve vaardigheden, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en actuele werkervaring op het dossier van de stikstofaanpak (met oog voor de provinciale belangen daarin). Je kan omgaan met een zeer dynamische werkomgeving en bent flexibel en resultaatgericht. Je combineert daarbij oog voor de grote lijn en het proces met een globaal inzicht in de inhoudelijke issues en de bestuurlijke vraagstukken die dit oplevert.

Gevraagde inzet: minimaal gemiddeld 32 uur per week.  
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Er is sprake van een zeer dynamisch dossier, waarbij een flexibele inzet essentieel is om invulling te kunnen geven aan deze rol. Gezien de complexiteit van het dossier is parate kennis daarvan een belangrijke pré.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
15/03/2021
22/02/2021
31/03/2022
Provincie Utrecht
SRQ148352
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
15/03/2021
31/03/2022
32
Ben jij strategisch sterk en heb jij ervaring met advisering en beheersing van complexe programma’s of projecten? Heb jij gevoel voor een zeer politiek-bestuurlijke context en houd jij rust en overzicht in een zeer dynamisch dossier? Reageer dan snel op deze functie.

Wat doet BIJ12?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen/verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning.

Deze uitvraag heeft betrekking op de laatstgenoemde taak. In opdracht van het IPO bureau in Den Haag werven wij een strategisch beleidsadviseur voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS).

Voor en met wie ga je werken?
Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 kenmerkte de stikstofaanpak zich door een zeer hoge dynamiek. Het kabinet en de provincies zijn sinds die tijd op zoek naar houdbare en structurele oplossingen voor de ontstane impasse. In 2020 heeft het IPO-Bestuur besloten een aparte besluitvormingsstructuur in te richten voor stikstof, met een ambtelijke en een bestuurlijke commissie die mandaat vragen via de Gedeputeerde Staten van provincies. Ter ondersteuning van deze structuur is de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) ingericht. Deze heeft de opdracht gekregen te zorgen voor een integrale, samenhangende advisering t.a.v. stikstofaanpak:

 • Het bieden van overzicht en inzicht in de gezamenlijke opgave (zowel op korte- als op lange termijn);
 • Het faciliteren van het tijdig en adequaat maken van bestuurlijke keuzes;
 • Het in positie brengen van de (gezamenlijke) provincies (van reactief naar proactief);
 • Oog hebben voor gezamenlijkheid versus regionaal maatwerk;
 •  De provinciale counterpart zijn van DG Stikstof als coördinerend DG van het Rijk.

Deze voorbereiding van de besluitvorming wordt in praktijk voorbereid door een vertegenwoordiging vanuit het IPO bureau. Dit betreft een team van ruim 10 collega’s onder leiding van een programmamanager, bestaande uit twee secretarissen, een secretaresse, twee PMO’ers, adviseur projectbeheersing, een aantal juristen en communicatieadviseurs.

Waaraan werk je mee?
De interprovinciale programmaorganisatie is opgebouwd uit een zestal inhoudelijke thema’s (VTH, Natuur, Gebiedsgerichte Aanpak, Nieuwe Structurele Aanpak, AERIUS, Data & Monitoring) die de kapstok vormen voor de onderwerpen die door IPS worden opgepakt en de wijze waarop deze georganiseerd worden. Hierbij is zoveel mogelijk aandacht voor de benodigde breedte van het dossier (denk aan: mobiliteit, wonen, industrie, landbouw en economische ontwikkeling). Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt elk thema aangestuurd door een thematrekker, die gezamenlijk onderdeel uitmaken van het programmateam stikstof.

De werkwijze van een aparte bestuurlijke commissie en het nastreven van een inhoudelijk programma heeft als doel bij te dragen aan het realiseren van meer (relatieve) rust en zorgvuldigheid op het dossier, en anderzijds ook meer slagvaardigheid en efficiëntie in het gezamenlijk optreden.

Wat ga je doen?
Je bent de rechterhand van de programmamanager en helpt deze om de samenhang en voortgang van het programma te organiseren en bewaken. Je hebt goed overzicht op de gehele aanpak en helpt vanuit die brede blik mee om waar dat nodig is bestuurlijke adviezen op te stellen. Jij houdt je verder bezig met producten en activiteiten waarmee wordt gestuurd op samenhang, voortgang, en geld. Zo draag je bij aan de inhoudelijke onderbouwing van de begroting, doe je voorstellen voor voortgangsrapportages en verzorg je de inbreng voor de interbestuurlijke planning en de projectplanning. Onderdeel van jouw takenpakket is het organiseren van strategische sessies voor zowel het programmateam als de ambtelijke en bestuurlijke commissie. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s in het team en bent hands-on.

Wij vragen voor deze rol een teamplayer met sterke analytische en communicatieve vaardigheden, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en actuele werkervaring op het dossier van de stikstofaanpak (met oog voor de provinciale belangen daarin). Je kan omgaan met een zeer dynamische werkomgeving en bent flexibel en resultaatgericht. Je combineert daarbij oog voor de grote lijn en het proces met een globaal inzicht in de inhoudelijke issues en de bestuurlijke vraagstukken die dit oplevert.

Gevraagde inzet: minimaal gemiddeld 32 uur per week.  
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Er is sprake van een zeer dynamisch dossier, waarbij een flexibele inzet essentieel is om invulling te kunnen geven aan deze rol. Gezien de complexiteit van het dossier is parate kennis daarvan een belangrijke pré.
Inloggen