Strategisch Programma manager – CAP-0019

Locatie
Utrecht
Startdatum
01/01/2021
Einddatum
07/05/2021
Uren
32
Klant
(MP) ATOS Nederland BV
Aanvraagnummer
SRQ145788
Deel deze aanvraag:
  • Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld meesturen naar AtosBFA-mailbox@staffingms.com of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
  • NAW zoals in paspoort of ID vermeld
  • NL-talig
  • Geschikt voor ZZP’ers

Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

Strategisch Programma manager
Locatie:
Apeldoorn/Utrecht/remote

Omschrijving
Realiseren van het project Vernieuwing Gegevens waarbinnen de wijze van werken aan de businesskant opnieuw wordt vormgegeven en een totale herbouw aan de IV-kant gerealiseerd gaat worden. De projectmanager stuurt de diverse deelprojecten aan. Onderdelen zijn de Verticale Data Architectuur, Setgebaseerde diensten, Sleutelgebaseerde diensten en Persoonsgegevens. De projectmanager realiseert de binnen het projectplan afgesproken resultaten binnen de gestelde tijd. Geeft sturing aan de vernieuwing van de business- zowel als de IVkant van het project. De opdracht eindigt 8 mei 2021.
Binnen CAP Cluster Gegevens lopen een aantal vernieuwingstrajecten waaronder het project Vernieuwing Gegevens is. De projectmanager is verantwoordelijk voor realiseren van de projecten en rapporteert aan de clusterdirecteur en aan de ketenvoorzitter. Het zijn lopende projecten die in 2018 zijn gestart.

Knock out eisen:
Aantoonbare ervaring met projecten op het snijvlak van IT en business 5 jr
Kennis van datamanagementvraagstukken
WO-diploma en ruime en relevante aansturing van complexe projecten en/of programma’s en daarin aantoonbaar succesvol 5 jr

Wensen
Verbinden, Netwerken, Samenwerken
Weet te opereren in een (inter) nationale politiek/bestuurlijke omgeving en heeft ervaring met inkoop- en contractmanagement.                          Weet om te gaan met beinvloeding van een veelheid van in- en externe factoren en is een teamspeler die belangen en mensen weet te verbinden. Heeft bij voorkeur kennis van de processen rondom inwinning, beheer en exploitatie en het beschikbaar stellen van gegevens.

 

Hiringdesk ATOS Nederland

Inschrijven
Utrecht
32
01/01/2021
06/11/2020
07/05/2021
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ145788
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
01/01/2021
07/05/2021
32
  • Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld meesturen naar AtosBFA-mailbox@staffingms.com of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
  • NAW zoals in paspoort of ID vermeld
  • NL-talig
  • Geschikt voor ZZP’ers

Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

Strategisch Programma manager
Locatie:
Apeldoorn/Utrecht/remote

Omschrijving
Realiseren van het project Vernieuwing Gegevens waarbinnen de wijze van werken aan de businesskant opnieuw wordt vormgegeven en een totale herbouw aan de IV-kant gerealiseerd gaat worden. De projectmanager stuurt de diverse deelprojecten aan. Onderdelen zijn de Verticale Data Architectuur, Setgebaseerde diensten, Sleutelgebaseerde diensten en Persoonsgegevens. De projectmanager realiseert de binnen het projectplan afgesproken resultaten binnen de gestelde tijd. Geeft sturing aan de vernieuwing van de business- zowel als de IVkant van het project. De opdracht eindigt 8 mei 2021.
Binnen CAP Cluster Gegevens lopen een aantal vernieuwingstrajecten waaronder het project Vernieuwing Gegevens is. De projectmanager is verantwoordelijk voor realiseren van de projecten en rapporteert aan de clusterdirecteur en aan de ketenvoorzitter. Het zijn lopende projecten die in 2018 zijn gestart.

Knock out eisen:
Aantoonbare ervaring met projecten op het snijvlak van IT en business 5 jr
Kennis van datamanagementvraagstukken
WO-diploma en ruime en relevante aansturing van complexe projecten en/of programma’s en daarin aantoonbaar succesvol 5 jr

Wensen
Verbinden, Netwerken, Samenwerken
Weet te opereren in een (inter) nationale politiek/bestuurlijke omgeving en heeft ervaring met inkoop- en contractmanagement.                          Weet om te gaan met beinvloeding van een veelheid van in- en externe factoren en is een teamspeler die belangen en mensen weet te verbinden. Heeft bij voorkeur kennis van de processen rondom inwinning, beheer en exploitatie en het beschikbaar stellen van gegevens.

 

Inloggen