Teamleider duurzaamheid

Locatie
Gouda
Startdatum
01/02/2022
Einddatum
30/06/2022
Uren
32
Klant
Omgevingsdienst Midden-Holland
Aanvraagnummer
SRQ157134
Deel deze aanvraag:

Voor van de afdeling Expertise zoeken zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 

Interim teamleider Duurzaamheid

Het team Duurzaamheid bestaat uit 15 gedreven professionals die werken aan duurzaamheid en natuur- en milieueducatie. Dit team ondersteunt onze klantgemeenten en provincie bij het uitvoeren van hun duurzaamheidsbeleid. Energietransitie, participatie en circulaire economie zijn thema’s waar dagelijks op geacteerd wordt. Klimaatadaptatie wordt ook deels door dit team opgepakt. Concreet kun je dan bijvoorbeeld denken aan het meewerken aan de RES, verkenning van opties voor circulaire economie, het meeschrijven aan het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) of het organiseren van een duurzaamheidsmarkt. De natuur- en milieu-educatie activiteiten vinden plaats op educatief centrum De Zwanebloem. Naast enkele vaste krachten zijn daar circa 12 vrijwilligers actief. De teamleider duurzaamheid vormt samen met mede-teamleiders en het afdelingshoofd de staf van de afdeling Expertise.

Wat ga je doen als teamleider duurzaamheid:

 • Je geeft dagelijks leiding, je houdt periodiek teamoverleg en voert ook individuele gesprekken waaronder functioneringsgesprekken. Je bent in een open sfeer vraagbaak of klankbord, je coacht de teamleden op het behalen van afgesproken resultaten en stuurt zo nodig bij.
 • Je helpt het team verder op weg in haar rol van professioneel adviseur. Dat kan zijn op het vlak van projectmanagementvaardigheden, maar ook in de ambassadeursrol richting gemeenten en provincie.
 • Realisatie van doelen in het afdelings- en teamplan, realisatie van afgesproken productie in jaarprogramma’s met klanten en realisatie van KPI’s zijn een belangrijk onderdeel van je taak. Kwaliteit en budgetten verlies je daarbij niet uit het oog.
 • Je draagt zorg voor een tijdige en juiste aanlevering van gegevens ten behoeve van de rapportages. Daarnaast ben je als teamleider mogelijk accounthouder voor 1 van de klantgemeenten voor het totale milieu pakket dat de dienst levert.
 • Met de andere teamleiders en afdelingshoofden van de ODMH (breder dan de afdeling Expertise) kom je regelmatig samen in sturingsbijeenkomsten, waarin het realiseren van afgesproken jaarprogramma’s, onze dienstverlening en sturing geven aan competentie-ontwikkeling op de agenda staan.

Wie zoeken wij?

 • Je bent een inspirerende en verbindende collega die vertrouwen wekt en open staat voor innoverende strategieën en ideeën of hierin het voortouw neemt.
 • Je bent klantgericht en in staat om omgevingsbewust te handelen. Hierdoor weet je goed te anticiperen op de verwachtingen en de wensen van onze klanten en andere stakeholders.
 • Je weet op een creatieve manier om te gaan met belangenverschillen en je denkt in termen van mogelijkheden en kansen.
 • Daadkracht en resultaatgerichtheid zijn jou vertrouwd en hierbij verlies je de menselijke kant niet uit het oog.
 • Je sparrings- en coaching vaardigheden zijn goed op orde. In dit jonge en energieke team is faciliteren en coachen belangrijker dan hard sturen.
 • Je hebt natuurlijk minimaal affiniteit met duurzaamheid en liefst ook duurzaamheid ervaring.
 • Je bent vaardig in het opbouwen en onderhouden van relaties binnen en buiten de ODMH en kan de ODMH positioneren als partner in duurzaamheidsvraagstukken op adviserend en uitvoerend vlak.

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er. Kandidaten die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren of in loondienst te zijn via een detacheringsbureau of adviesbedrijf, die dan de offerte indient. Bemiddeling is onvoldoende
 

Inhuurdesk ODMH

Inschrijven
Gouda
32
01/02/2022
12/01/2022
30/06/2022
Omgevingsdienst Midden-Holland
SRQ157134
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
01/02/2022
30/06/2022
32

Voor van de afdeling Expertise zoeken zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 

Interim teamleider Duurzaamheid

Het team Duurzaamheid bestaat uit 15 gedreven professionals die werken aan duurzaamheid en natuur- en milieueducatie. Dit team ondersteunt onze klantgemeenten en provincie bij het uitvoeren van hun duurzaamheidsbeleid. Energietransitie, participatie en circulaire economie zijn thema’s waar dagelijks op geacteerd wordt. Klimaatadaptatie wordt ook deels door dit team opgepakt. Concreet kun je dan bijvoorbeeld denken aan het meewerken aan de RES, verkenning van opties voor circulaire economie, het meeschrijven aan het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) of het organiseren van een duurzaamheidsmarkt. De natuur- en milieu-educatie activiteiten vinden plaats op educatief centrum De Zwanebloem. Naast enkele vaste krachten zijn daar circa 12 vrijwilligers actief. De teamleider duurzaamheid vormt samen met mede-teamleiders en het afdelingshoofd de staf van de afdeling Expertise.

Wat ga je doen als teamleider duurzaamheid:

 • Je geeft dagelijks leiding, je houdt periodiek teamoverleg en voert ook individuele gesprekken waaronder functioneringsgesprekken. Je bent in een open sfeer vraagbaak of klankbord, je coacht de teamleden op het behalen van afgesproken resultaten en stuurt zo nodig bij.
 • Je helpt het team verder op weg in haar rol van professioneel adviseur. Dat kan zijn op het vlak van projectmanagementvaardigheden, maar ook in de ambassadeursrol richting gemeenten en provincie.
 • Realisatie van doelen in het afdelings- en teamplan, realisatie van afgesproken productie in jaarprogramma’s met klanten en realisatie van KPI’s zijn een belangrijk onderdeel van je taak. Kwaliteit en budgetten verlies je daarbij niet uit het oog.
 • Je draagt zorg voor een tijdige en juiste aanlevering van gegevens ten behoeve van de rapportages. Daarnaast ben je als teamleider mogelijk accounthouder voor 1 van de klantgemeenten voor het totale milieu pakket dat de dienst levert.
 • Met de andere teamleiders en afdelingshoofden van de ODMH (breder dan de afdeling Expertise) kom je regelmatig samen in sturingsbijeenkomsten, waarin het realiseren van afgesproken jaarprogramma’s, onze dienstverlening en sturing geven aan competentie-ontwikkeling op de agenda staan.

Wie zoeken wij?

 • Je bent een inspirerende en verbindende collega die vertrouwen wekt en open staat voor innoverende strategieën en ideeën of hierin het voortouw neemt.
 • Je bent klantgericht en in staat om omgevingsbewust te handelen. Hierdoor weet je goed te anticiperen op de verwachtingen en de wensen van onze klanten en andere stakeholders.
 • Je weet op een creatieve manier om te gaan met belangenverschillen en je denkt in termen van mogelijkheden en kansen.
 • Daadkracht en resultaatgerichtheid zijn jou vertrouwd en hierbij verlies je de menselijke kant niet uit het oog.
 • Je sparrings- en coaching vaardigheden zijn goed op orde. In dit jonge en energieke team is faciliteren en coachen belangrijker dan hard sturen.
 • Je hebt natuurlijk minimaal affiniteit met duurzaamheid en liefst ook duurzaamheid ervaring.
 • Je bent vaardig in het opbouwen en onderhouden van relaties binnen en buiten de ODMH en kan de ODMH positioneren als partner in duurzaamheidsvraagstukken op adviserend en uitvoerend vlak.

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er. Kandidaten die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren of in loondienst te zijn via een detacheringsbureau of adviesbedrijf, die dan de offerte indient. Bemiddeling is onvoldoende
 

Inloggen