Thuisbegeleider

Locatie
Heerde
Startdatum
01/06/2022
Einddatum
31/05/2023
Uren
28
Klant
(Talentenregio) Gemeente Heerde
Aanvraagnummer
SRQ160025
Deel deze aanvraag:

Thuisbegeleider 

Wie zijn wij     
De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van de gemeente Heerde heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden, inburgeren etc. De afdeling bestaat uit Preventie, WMO, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening en Jeugd. Het vitaal ouder worden met behoud van regie op het eigen leven in de vertrouwde omgeving is een beschermende factor net als het hebben van sociale contacten. Samenwerking met kerken, verenigingen, zorgverleners en mantelzorgers/vrijwilligers is daarbij essentieel. Samen-redzaam zijn  en normaliseren zijn peilers in het beleid van de samenwerkende partijen 0-100 . Je brengt partijen beweging en zorgt voor stevige verbindingen. 

Wat verwachten we van de functie     
Gespecialiseerde ThuisBegeleiding richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de klant en/of het gezinssysteem. De ‘eigen kracht’ van de klant staat centraal, waarbij de klant en/of het gezinssysteem in samenwerking met het sociale netwerk en andere disciplines volgens het principe van ‘maatwerk’ wordt begeleid. De inzet van de begeleiding is gericht op het verminderen of oplossen van sociale, psychische en/of pedagogische problematiek mede t.g.v. een psychiatrische ziektebeeld, een verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis (vaak betreft het een combinatie). De begeleiding wordt afhankelijk van de specifieke klant en/of gezinssituatie ‘veranderingsgericht’ ingezet of met als doel te ‘stabiliseren’. 

Wat ga je doen   
De gespecialiseerd thuisbegeleider zet in op het (her)krijgen van de regie als het gaat om het organiseren en uitvoeren van praktische zaken zoals het begeleiden bij administratieve werkzaamheden, het budgetteren, het structureren van de dagindeling, huishoudelijke taken en opvoeden van de kinderen. Het werken met het digitale klantdossier en “1Gezin 1Plan 1Regisseur” is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. 

Voor wie werk je     
Je werkt vanuit het team 0-100 waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. Daarnaast werk je samen met mantelzorgers/vrijwilligers en diverse organisaties binnen en buiten Heerde.  Je hebt een terugvalmogelijkheid op een  HBO-collega vanuit het team 0-100 en je hebt intervisie en casusbespreking.  
In december 2020 willen we graag een aantal overdrachtsmomenten plannen.

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Heerde
28
01/06/2022
11/05/2022
31/05/2023
(Talentenregio) Gemeente Heerde
SRQ160025
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Heerde
01/06/2022
31/05/2023
28

Thuisbegeleider 

Wie zijn wij     
De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van de gemeente Heerde heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden, inburgeren etc. De afdeling bestaat uit Preventie, WMO, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening en Jeugd. Het vitaal ouder worden met behoud van regie op het eigen leven in de vertrouwde omgeving is een beschermende factor net als het hebben van sociale contacten. Samenwerking met kerken, verenigingen, zorgverleners en mantelzorgers/vrijwilligers is daarbij essentieel. Samen-redzaam zijn  en normaliseren zijn peilers in het beleid van de samenwerkende partijen 0-100 . Je brengt partijen beweging en zorgt voor stevige verbindingen. 

Wat verwachten we van de functie     
Gespecialiseerde ThuisBegeleiding richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de klant en/of het gezinssysteem. De ‘eigen kracht’ van de klant staat centraal, waarbij de klant en/of het gezinssysteem in samenwerking met het sociale netwerk en andere disciplines volgens het principe van ‘maatwerk’ wordt begeleid. De inzet van de begeleiding is gericht op het verminderen of oplossen van sociale, psychische en/of pedagogische problematiek mede t.g.v. een psychiatrische ziektebeeld, een verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis (vaak betreft het een combinatie). De begeleiding wordt afhankelijk van de specifieke klant en/of gezinssituatie ‘veranderingsgericht’ ingezet of met als doel te ‘stabiliseren’. 

Wat ga je doen   
De gespecialiseerd thuisbegeleider zet in op het (her)krijgen van de regie als het gaat om het organiseren en uitvoeren van praktische zaken zoals het begeleiden bij administratieve werkzaamheden, het budgetteren, het structureren van de dagindeling, huishoudelijke taken en opvoeden van de kinderen. Het werken met het digitale klantdossier en “1Gezin 1Plan 1Regisseur” is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. 

Voor wie werk je     
Je werkt vanuit het team 0-100 waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. Daarnaast werk je samen met mantelzorgers/vrijwilligers en diverse organisaties binnen en buiten Heerde.  Je hebt een terugvalmogelijkheid op een  HBO-collega vanuit het team 0-100 en je hebt intervisie en casusbespreking.  
In december 2020 willen we graag een aantal overdrachtsmomenten plannen.

Inloggen