Toetser en vergunningverlener milieu

Locatie
Den Haag
Startdatum
06/02/2023
Einddatum
31/07/2023
Uren
36
Klant
Omgevingsdienst Haaglanden
Aanvraagnummer
SRQ163950
Deel deze aanvraag:

– Toetst en beoordeelt (complexe) aanvragen, meldingen, ontheffingen;
– Toetst beleidsplannen en voorstellen op technisch inhoudelijke aspecten;
– Stelt adviezen, beoordelingen en beschikkingen op en formuleert reacties op zienswijzen en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
– Ondersteunt collega’s zoals de milieujurist en de toezichthouder bij procedures en maatregelen;
– Bewaakt de planning van wettelijke procedures en de uitvoering.
– Kan inhoudelijke (milieu) bijdrage leveren bij Omgevingswet projecten/pilots

Inhuurdesk ODH

Inschrijven
Den Haag
36
06/02/2023
23/01/2023
31/07/2023
Omgevingsdienst Haaglanden
SRQ163950
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Den Haag
06/02/2023
31/07/2023
36

– Toetst en beoordeelt (complexe) aanvragen, meldingen, ontheffingen;
– Toetst beleidsplannen en voorstellen op technisch inhoudelijke aspecten;
– Stelt adviezen, beoordelingen en beschikkingen op en formuleert reacties op zienswijzen en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
– Ondersteunt collega’s zoals de milieujurist en de toezichthouder bij procedures en maatregelen;
– Bewaakt de planning van wettelijke procedures en de uitvoering.
– Kan inhoudelijke (milieu) bijdrage leveren bij Omgevingswet projecten/pilots

Inloggen