Toetser en vergunningverlener milieu

Locatie
Zuid-Hollandplein 1
Startdatum
27/09/2023
Einddatum
27/03/2024
Uren
36
Klant
Omgevingsdienst Haaglanden
Aanvraagnummer
SRQ168791
Deel deze aanvraag:

– Toetst en beoordeelt (complexe) aanvragen, meldingen, ontheffingen;
– Toetst beleidsplannen en voorstellen op technisch inhoudelijke aspecten;
– Stelt adviezen, beoordelingen en beschikkingen op en formuleert reacties op zienswijzen en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
– Ondersteunt collega’s zoals de milieujurist en de toezichthouder bij procedures en maatregelen;
– Bewaakt de planning van wettelijke procedures en de uitvoering.
– Kan inhoudelijke (milieu) bijdrage leveren bij Omgevingswet projecten/pilots

Inhuurdesk ODH

Ga naar aanvraag Inschrijven
Zuid-Hollandplein 1
36
27/09/2023
19/09/2023
27/03/2024
Omgevingsdienst Haaglanden
SRQ168791
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Zuid-Hollandplein 1
27/09/2023
27/03/2024
36

– Toetst en beoordeelt (complexe) aanvragen, meldingen, ontheffingen;
– Toetst beleidsplannen en voorstellen op technisch inhoudelijke aspecten;
– Stelt adviezen, beoordelingen en beschikkingen op en formuleert reacties op zienswijzen en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
– Ondersteunt collega’s zoals de milieujurist en de toezichthouder bij procedures en maatregelen;
– Bewaakt de planning van wettelijke procedures en de uitvoering.
– Kan inhoudelijke (milieu) bijdrage leveren bij Omgevingswet projecten/pilots

Inloggen