Toezichthouder / Directievoerder

Locatie
Gouda
Startdatum
04/01/2021
Einddatum
04/01/2022
Uren
36
Klant
Gemeente Gouda
Aanvraagnummer
SRQ146077
Deel deze aanvraag:

Toezichthouder kabels & leidingen

 • adviseert met betrekking tot het afgeven van een instemmingsbesluit en het behandelen van aanvragen van netbeheerders door middel van het geautomatiseerde aanvraagsysteem AVOI-manager;
 • je bent verantwoordelijk voor het beheer en toezicht van meldingen en werkzaamheden op het gebied van kabels en leidingen
 • draagt zorg voor het toezicht van opbreekwerkzaamheden die door of namens netbeheerders in de openbare ruimte uitgevoerd worden;
 • voert overleg met netbeheerders en aannemers;
 • communiceert met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • aanspreekpunt voor de uitvoeringsaspecten van kabel- en/of leidingwerkzaamheden;
 • afhandelen van meldingen en klachten in de openbare ruimte naar aanleiding van kabels- en/of leidingwerkzaamheden;
 • het verwerken en monitoren van meldingen burgers in het meldingen systeem van de gemeente Gouda

Toezichthouder verhardingen groot onderhoud

 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • voert overleg en houd toezicht werkzaamheden aannemer;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • het duidelijk communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers;
 • beoordelen deeloffertes.

Directievoerder verhardingen groot – en klein onderhoud

 • het controleren of de aannemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoeren;
 • het voeren van directie UAV over de contracten;
 • rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen;
 • het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan.
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het opleveren van de deelopdrachten.

Algemeen
Flexibel kunnen omgaan met de invulling van de functies van de toezichthouder kabels & leidingen, toezichthouder groot onderhoud en directievoerder groot  -en klein onderhoud verhardingen. Daarnaast is het belangrijk om goed in teamverband te kunnen werken, maar wordt ook verlangd om zelfstandig te kunnen werken.
 

Inhuurdesk Groene Hart

Inschrijven
Gouda
36
04/01/2021
19/11/2020
04/01/2022
Gemeente Gouda
SRQ146077
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
04/01/2021
04/01/2022
36

Toezichthouder kabels & leidingen

 • adviseert met betrekking tot het afgeven van een instemmingsbesluit en het behandelen van aanvragen van netbeheerders door middel van het geautomatiseerde aanvraagsysteem AVOI-manager;
 • je bent verantwoordelijk voor het beheer en toezicht van meldingen en werkzaamheden op het gebied van kabels en leidingen
 • draagt zorg voor het toezicht van opbreekwerkzaamheden die door of namens netbeheerders in de openbare ruimte uitgevoerd worden;
 • voert overleg met netbeheerders en aannemers;
 • communiceert met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • aanspreekpunt voor de uitvoeringsaspecten van kabel- en/of leidingwerkzaamheden;
 • afhandelen van meldingen en klachten in de openbare ruimte naar aanleiding van kabels- en/of leidingwerkzaamheden;
 • het verwerken en monitoren van meldingen burgers in het meldingen systeem van de gemeente Gouda

Toezichthouder verhardingen groot onderhoud

 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • voert overleg en houd toezicht werkzaamheden aannemer;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • het duidelijk communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers;
 • beoordelen deeloffertes.

Directievoerder verhardingen groot – en klein onderhoud

 • het controleren of de aannemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoeren;
 • het voeren van directie UAV over de contracten;
 • rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen;
 • het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan.
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het opleveren van de deelopdrachten.

Algemeen
Flexibel kunnen omgaan met de invulling van de functies van de toezichthouder kabels & leidingen, toezichthouder groot onderhoud en directievoerder groot  -en klein onderhoud verhardingen. Daarnaast is het belangrijk om goed in teamverband te kunnen werken, maar wordt ook verlangd om zelfstandig te kunnen werken.
 

Inloggen