Toezichthouder milieu akkerbouw / veeteelt

Locatie
Lelystad
Startdatum
14/09/2020
Einddatum
21/12/2020
Uren
36
Klant
(Swif) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi En Vechtstreek
Aanvraagnummer
SRQ142825
Deel deze aanvraag:

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een professionele regionale uitvoeringsorganisatie die adequaat milieu- en leefomgevingstaken uitvoert. De dienst doet dit voor alle gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland. Voor het team Bedrijven zoeken wij voor de duur van 14 weken 2:

                                                                              Toezichthouder milieu akkerbouw / veeteelt
Taken:
Toezicht houden op de naleving van relevante milieuvoorschriften bij met name akkerbouw en veeteelt bedrijven. Het gaat om milieu voorschriften uit het activiteitenbesluit en wet milieubeheer. Van een controle maak je een bezoekverslag met daarin: de beschrijving van de inrichting, welke artikelen worden overtreden, op welke wijze kunnen de overtredingen ongedaan gemaakt worden en binnen welke termijnen moeten de overtredingen ongedaan gemaakt worden. Naast akkerbouw en veeteelt bedrijven maken gemengde agrarische bedrijven ook onderdeel uit van de opdracht.

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Lelystad
36
14/09/2020
31/07/2020
21/12/2020
(Swif) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi En Vechtstreek
SRQ142825
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Lelystad
14/09/2020
21/12/2020
36

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een professionele regionale uitvoeringsorganisatie die adequaat milieu- en leefomgevingstaken uitvoert. De dienst doet dit voor alle gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland. Voor het team Bedrijven zoeken wij voor de duur van 14 weken 2:

                                                                              Toezichthouder milieu akkerbouw / veeteelt
Taken:
Toezicht houden op de naleving van relevante milieuvoorschriften bij met name akkerbouw en veeteelt bedrijven. Het gaat om milieu voorschriften uit het activiteitenbesluit en wet milieubeheer. Van een controle maak je een bezoekverslag met daarin: de beschrijving van de inrichting, welke artikelen worden overtreden, op welke wijze kunnen de overtredingen ongedaan gemaakt worden en binnen welke termijnen moeten de overtredingen ongedaan gemaakt worden. Naast akkerbouw en veeteelt bedrijven maken gemengde agrarische bedrijven ook onderdeel uit van de opdracht.

Inloggen