Toezichthouder

Locatie
Gouda
Startdatum
01/03/2021
Einddatum
01/03/2022
Uren
24
Klant
(MP) Projectbureau Westergouwe
Aanvraagnummer
SRQ147060
Deel deze aanvraag:

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 
Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebieden en wordt door middel van bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente Gouda.

Functie-inhoud
Je plaats in de organisatie
Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau. Het Projectbureau bestaat uit een compact team van ca. 15 medewerkers. 
Hiërarchisch leg je verantwoording af aan de civiel manager en vervolgens aan de projectdirecteur. Functioneel leg je, in de rol als toezichthouder, verantwoording af aan de directievoerder. 
 
Wat zoeken we
Het projectbureau is op zoek naar een toezichthouder. Op dit moment wordt deze functie al ingevuld door iemand. Het staat deze persoon vrij om ook in te schrijven op deze uitvraag. De functie richt zich op het, op basis van diverse contractvormen (dominant RAW), dagelijks begeleiden en controleren van uitvoering van werken. Er wordt – voor de rol als toezichthouder – gezocht naar een gedreven en flexibele toezichthouder die zijn energie haalt uit het begeleiden van de realisatie van projecten in de openbare ruimte. Je komt het team versterken om het uitvoeringsprogramma – gestuurd door de woningbouw in het gebied – te realiseren. De variatie in het uitvoeringsprogramma zorgt er voor dat de gevraagde inzet ook varieert. Variatie in het aantal uren per week moet mogelijk zijn. We zijn dus op zoek naar een toezichthouder-plus. Uiteraard heb je ruime ervaring in toezichthouden, maar we willen meer. Optreden waar nodig, de verschillende belangen zien en begrijpen. Niet bang aangelegd zijn, maar weloverwogen en proactief. Verder kijken als de waan van de dag. Je vind afspraak is afspraak niet alleen belangrijk, maar je gaat daar ook actief achteraan. Nutsbedrijven en bouwaannemers houd je in het gareel. Je hebt zowel ervaring bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers. De uitdaging zit in de verschillende belangen.
 
Wat ga je doen

 •  het controleren of een opdrachtnemer het werk conform het contract uitvoert;
 • het controleren of een opdrachtnemer het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • verwerking van de bestek administratie conform RAW systematiek;
 • het in eerste instantie beoordelen van meer-, minder- en bijwerk;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • het adequaat signaleren en bijsturen als de wijze van werken in relatie tot omgevingsaspecten, ARBO, (technische) kwaliteit, materieelinzet en/of het contract niet geleverd wordt / kan worden;
 • het communiceren met burgers en andere belanghebbenden over omgevingsfactoren en/of klachten tijdens de uitvoering;
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle (nieuwe) bewoners, kaveleigenaren, aannemers, gasten en andere bezoekers van Westergouwe.

Wat neem je mee
Kerncompetenties

 • overtuigingskracht
 • resultaatgerichtheid
 • zorgvuldig in woord en geschrift
 • flexibele geest om snel te schakelen

 Functiegerelateerde competenties

 • probleemoplossend vermogen
 • transparant communiceren
 • nauwkeurigheid
 • flexibiliteit wanneer mogelijk, standvastig wanneer nodig
 • kostenbewustzijn

 Inhoudelijke kennis en ervaring

 • contractbeheersing en toezicht van genoemde contractvormen;
 • werken in zettingsgevoelig gebied
 • coördinatie Nutsbedrijven en bouwaannemers

 Indicatief werk en denkniveau

 • werk en denkniveau MBO+ civiele techniek.

(Deel)projecten waar jij mee aan de slag gaat 
Het Bouw- en woonrijpmaken van een woongebied, coördinatie Nutsbedrijven en bouwaannemers.

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 1 jaar, van 1 maart 2021 tot 1 maart 2022. Eventuele verlenging met nogmaals 2 x 1 jaar is mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit OG en ON noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van gemiddeld ca. 24 uur per week, eventueel mogelijk uitlopend naar max. 28 uur per week.
De flexibiliteit in het aantal uren per week kan fluctueren tussen de 20 en 32 uren per week.

Tarief
Het aangeboden uurtarief dient voor de gehele looptijd van de overeenkomst gestand te worden gedaan. M.a.w., tussentijdse aanpassing van het uurtarief wordt door de opdrachtgever niet aanvaard. 

Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

Gunningscriterium
De aanbiedingen die compleet en volgens voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving, waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs.

Marktplaatsdesk

Inschrijven
Gouda
24
01/03/2021
22/12/2020
01/03/2022
(MP) Projectbureau Westergouwe
SRQ147060
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
01/03/2021
01/03/2022
24

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 
Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebieden en wordt door middel van bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente Gouda.

Functie-inhoud
Je plaats in de organisatie
Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau. Het Projectbureau bestaat uit een compact team van ca. 15 medewerkers. 
Hiërarchisch leg je verantwoording af aan de civiel manager en vervolgens aan de projectdirecteur. Functioneel leg je, in de rol als toezichthouder, verantwoording af aan de directievoerder. 
 
Wat zoeken we
Het projectbureau is op zoek naar een toezichthouder. Op dit moment wordt deze functie al ingevuld door iemand. Het staat deze persoon vrij om ook in te schrijven op deze uitvraag. De functie richt zich op het, op basis van diverse contractvormen (dominant RAW), dagelijks begeleiden en controleren van uitvoering van werken. Er wordt – voor de rol als toezichthouder – gezocht naar een gedreven en flexibele toezichthouder die zijn energie haalt uit het begeleiden van de realisatie van projecten in de openbare ruimte. Je komt het team versterken om het uitvoeringsprogramma – gestuurd door de woningbouw in het gebied – te realiseren. De variatie in het uitvoeringsprogramma zorgt er voor dat de gevraagde inzet ook varieert. Variatie in het aantal uren per week moet mogelijk zijn. We zijn dus op zoek naar een toezichthouder-plus. Uiteraard heb je ruime ervaring in toezichthouden, maar we willen meer. Optreden waar nodig, de verschillende belangen zien en begrijpen. Niet bang aangelegd zijn, maar weloverwogen en proactief. Verder kijken als de waan van de dag. Je vind afspraak is afspraak niet alleen belangrijk, maar je gaat daar ook actief achteraan. Nutsbedrijven en bouwaannemers houd je in het gareel. Je hebt zowel ervaring bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers. De uitdaging zit in de verschillende belangen.
 
Wat ga je doen

 •  het controleren of een opdrachtnemer het werk conform het contract uitvoert;
 • het controleren of een opdrachtnemer het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • verwerking van de bestek administratie conform RAW systematiek;
 • het in eerste instantie beoordelen van meer-, minder- en bijwerk;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • het adequaat signaleren en bijsturen als de wijze van werken in relatie tot omgevingsaspecten, ARBO, (technische) kwaliteit, materieelinzet en/of het contract niet geleverd wordt / kan worden;
 • het communiceren met burgers en andere belanghebbenden over omgevingsfactoren en/of klachten tijdens de uitvoering;
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle (nieuwe) bewoners, kaveleigenaren, aannemers, gasten en andere bezoekers van Westergouwe.

Wat neem je mee
Kerncompetenties

 • overtuigingskracht
 • resultaatgerichtheid
 • zorgvuldig in woord en geschrift
 • flexibele geest om snel te schakelen

 Functiegerelateerde competenties

 • probleemoplossend vermogen
 • transparant communiceren
 • nauwkeurigheid
 • flexibiliteit wanneer mogelijk, standvastig wanneer nodig
 • kostenbewustzijn

 Inhoudelijke kennis en ervaring

 • contractbeheersing en toezicht van genoemde contractvormen;
 • werken in zettingsgevoelig gebied
 • coördinatie Nutsbedrijven en bouwaannemers

 Indicatief werk en denkniveau

 • werk en denkniveau MBO+ civiele techniek.

(Deel)projecten waar jij mee aan de slag gaat 
Het Bouw- en woonrijpmaken van een woongebied, coördinatie Nutsbedrijven en bouwaannemers.

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 1 jaar, van 1 maart 2021 tot 1 maart 2022. Eventuele verlenging met nogmaals 2 x 1 jaar is mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit OG en ON noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van gemiddeld ca. 24 uur per week, eventueel mogelijk uitlopend naar max. 28 uur per week.
De flexibiliteit in het aantal uren per week kan fluctueren tussen de 20 en 32 uren per week.

Tarief
Het aangeboden uurtarief dient voor de gehele looptijd van de overeenkomst gestand te worden gedaan. M.a.w., tussentijdse aanpassing van het uurtarief wordt door de opdrachtgever niet aanvaard. 

Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

Gunningscriterium
De aanbiedingen die compleet en volgens voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving, waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs.

Inloggen