UWV – business consultant 125849

Locatie
Amsterdam
Startdatum
25/11/2020
Einddatum
30/11/2021
Uren
38
Klant
(MP) ATOS Nederland BV
Aanvraagnummer
SRQ145987
Deel deze aanvraag:

Opmerking: Indien er goed passende geschikte kandidaten zijn gevonden, dan kan de aanvraag eerder worden gesloten.

T.b.v. projecten bij Programma E-Werken zijn wij op zoek naar een
business consultant

Ondersteunt de projecten ‘Werken met Zaken’ en E-Publicatie in de rol van senior business consultant.
Begrijpt de klantvraag en vertaalt deze in concrete uitvoerbare acties die binnen de kaders van het beleid (zowel van Centrale als van eigen divisie) vallen.
Adviseert het project op proactieve wijze over hun behoefte stelling.
Ontwikkelt en implementeert strategie en beleid van de business van de divisie binnen centrale kaders.
Bereidt beleids- en strategische beslissingen voor die nodig zijn voor de projecten middels het opstellen van (beslis)notities.
Stelt in samenspraak met controllers businesscases op.
Levert een bijdrage aan UPM Stuurdocumenten v.w.b. inhoudelijke aspecten
Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes en brengt conflicterende belangen bij elkaar.
Geeft adviezen voorzien van meerdere scenario’s over complexe vraagstukken in een complexe omgeving over het proces behorende bij het vakgebied ter verbetering van de bedrijfsdoelstellingen welke een bijdrage leveren aan de visie en missie van UWV.
Levert onderzoeksresultaten op als onderbouwing van het advies, dan wel levert een (risico)analyse op welke leidt tot een conclusie met als doel een juiste belangenafweging te kunnen maken, risico’s te reduceren en draagvlak te creëren.
Levert een bijdrage in de totstandkoming van de informatieplanning.
Stelt scopafijth-brede businessanalyses op.
Is sparringpartner voor de projectmanager.
 

Eisen:
Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina’s
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als architect en/of business consultant in de afgelopen 5 jaar.
Aantoonbare ervaring met procesveranderingen.
Werkervaring in grote uitvoeringsorganisatie.
Wensen:
Gecertificeerd als architect
Ruime ervaring met Scrum en Agile methodiek.
Ruime ervaring met ICT-bedrijfsprocessen
Kennis van documentaire informatievoorziening
Meegewerkt aan grotere (Europese) aanbestedingstrajecten

 

Hiringdesk ATOS Nederland

Inschrijven
Amsterdam
38
25/11/2020
09/11/2020
30/11/2021
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ145987
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Amsterdam
25/11/2020
30/11/2021
38

Opmerking: Indien er goed passende geschikte kandidaten zijn gevonden, dan kan de aanvraag eerder worden gesloten.

T.b.v. projecten bij Programma E-Werken zijn wij op zoek naar een
business consultant

Ondersteunt de projecten ‘Werken met Zaken’ en E-Publicatie in de rol van senior business consultant.
Begrijpt de klantvraag en vertaalt deze in concrete uitvoerbare acties die binnen de kaders van het beleid (zowel van Centrale als van eigen divisie) vallen.
Adviseert het project op proactieve wijze over hun behoefte stelling.
Ontwikkelt en implementeert strategie en beleid van de business van de divisie binnen centrale kaders.
Bereidt beleids- en strategische beslissingen voor die nodig zijn voor de projecten middels het opstellen van (beslis)notities.
Stelt in samenspraak met controllers businesscases op.
Levert een bijdrage aan UPM Stuurdocumenten v.w.b. inhoudelijke aspecten
Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes en brengt conflicterende belangen bij elkaar.
Geeft adviezen voorzien van meerdere scenario’s over complexe vraagstukken in een complexe omgeving over het proces behorende bij het vakgebied ter verbetering van de bedrijfsdoelstellingen welke een bijdrage leveren aan de visie en missie van UWV.
Levert onderzoeksresultaten op als onderbouwing van het advies, dan wel levert een (risico)analyse op welke leidt tot een conclusie met als doel een juiste belangenafweging te kunnen maken, risico’s te reduceren en draagvlak te creëren.
Levert een bijdrage in de totstandkoming van de informatieplanning.
Stelt scopafijth-brede businessanalyses op.
Is sparringpartner voor de projectmanager.
 

Eisen:
Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina’s
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als architect en/of business consultant in de afgelopen 5 jaar.
Aantoonbare ervaring met procesveranderingen.
Werkervaring in grote uitvoeringsorganisatie.
Wensen:
Gecertificeerd als architect
Ruime ervaring met Scrum en Agile methodiek.
Ruime ervaring met ICT-bedrijfsprocessen
Kennis van documentaire informatievoorziening
Meegewerkt aan grotere (Europese) aanbestedingstrajecten

 

Inloggen