Verkeerskundige

Locatie
Oldenzaal
Startdatum
18/09/2023
Einddatum
31/01/2024
Uren
16
Klant
(DAS Twente) Gemeente Oldenzaal
Aanvraagnummer
SRQ168462
Deel deze aanvraag:
 • Het ontwikkelen van beleid op, en geven van integrale adviezen vanuit het vakgebied aan bestuur en management.
 • Monitoren van onder andere de verkeerscirculatie en doorstroming en stuurt deze bij.
 • Bewaken van de verkeersveiligheid en onderhoudt contacten met relevante partners.
 • Opstellen parkeerbeleid.
 • Leiding geven aan verkeerskundige projecten en draagt bij aan de integrale beleidsontwikkeling binnen de afdeling. Ook participeren in projecten en toetsen van ruimtelijke plannen.
 • Participeren in programma’s en projecten op regionaal en provinciaal niveau.
 • Het (mede) inhoudelijk begeleiden van medewerkers  in de gehele verkeers- en vervoerketen in de gemeente Oldenzaal.
 • Vervullen van een coördinerende rol voor het programma woon- en leefomgeving in de p&c cyclus.

Inhuurdesk DAS Twente

Ga naar aanvraag Inschrijven
Oldenzaal
16
18/09/2023
04/09/2023
31/01/2024
(DAS Twente) Gemeente Oldenzaal
SRQ168462
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Oldenzaal
18/09/2023
31/01/2024
16
 • Het ontwikkelen van beleid op, en geven van integrale adviezen vanuit het vakgebied aan bestuur en management.
 • Monitoren van onder andere de verkeerscirculatie en doorstroming en stuurt deze bij.
 • Bewaken van de verkeersveiligheid en onderhoudt contacten met relevante partners.
 • Opstellen parkeerbeleid.
 • Leiding geven aan verkeerskundige projecten en draagt bij aan de integrale beleidsontwikkeling binnen de afdeling. Ook participeren in projecten en toetsen van ruimtelijke plannen.
 • Participeren in programma’s en projecten op regionaal en provinciaal niveau.
 • Het (mede) inhoudelijk begeleiden van medewerkers  in de gehele verkeers- en vervoerketen in de gemeente Oldenzaal.
 • Vervullen van een coördinerende rol voor het programma woon- en leefomgeving in de p&c cyclus.
Inloggen