Wijkenergiecoördinator Nieuwland

Locatie
Schiedam
Startdatum
18/09/2023
Einddatum
29/02/2024
Uren
24
Klant
Gemeente Schiedam
Aanvraagnummer
SRQ168457
Deel deze aanvraag:

Het project Nieuwe Energie voor Nieuwland en Oost beoogt de Schiedamse wijk te verduurzamen door de renovatie van het vastgoed van de wijk (woningbouw, particuliere eigenaren en maatschappelijk vastgoed) en door de aansluiting op het warmtenet. Dit project is onderdeel van de ELENA subsidie van de Europese investeringsbank voor de energietransitie is door de gemeente ook geselecteerd, omdat de wijk op sociaaleconomisch vlak een impuls kan gebruiken. Zo ligt het besteedbaar inkomen in de wijk lager dan het stadsgemiddelde en is er een bovengemiddelde vraag naar maatschappelijke voorzieningen en ondersteuning. Het is voor de gemeenteraad van belang dat bewoners niet alleen een betaalbare energietransitie kunnen doormaken, maar ook dat de kwaliteit van de wijk en het leven van bewoners erop vooruit zal gaan. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden rondom NEvG is al wel gesproken over meekoppelkansen in een werkgroep, tijdens de participatietafel en ook is dit thema expliciet benoemd in de businesscase. Nu er een definitief raadsbesluit NEvG ligt sinds december 2020, is de zekerheid gecreëerd dat het project doorgaat. Dit betekent een investering in de wijk Groenoord van 120 miljoen euro, waarvan het merendeel voor rekening komt van Eneco en WoonPlus. Met het doorgaan van het project ligt er ook een concrete vraag om kansen te onderzoeken die kunnen worden gekoppeld aan de werkzaamheden die minstens de komende 10 jaar in de wijk zullen spelen. Op 17 december 2020 hebben Woonplus, Eneco en de gemeente Schiedam een Samenwerkingsovereenkomst voor de warmtetransitie in deze wijk gesloten. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat Eneco een warmtenet aanlegt, dat Woonplus al haar bezit hieraan koppelt en haar bezit geschikt maakt voor koppeling aan het warmtenet en dat de gemeentefinanciering door slimme combinaties regelt. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de regie over communicatie en participatie naar en met wijkbewoners.
 
De rol van wijk energiecoördinator wordt een belangrijke bouwsteen in communicatie, participatie en het verzilveren van meekoppelkansen. De Wijkenergiecoördinator staat naast wijkregisseur van de wijk. Hij/zij is de primaire aanspreekpunt van bewoners, is bereikbaar voor vragen en is aanwezig in de wijk.

De belangrijkste taken zijn:

  •  Discussies organiseren met belangengroepen in de wijk in aanvulling op de participatietafel
  • Linking pin met de energie/bespaarcoaches
  • Uitleg geven over het project en de bijbehorende activiteiten bij bewoners
  • Terugkoppeling en feedback naar de regie en communicatiegroep over de vragen en zorgen voor inwoners

Inhuurdesk Gemeente Schiedam

Ga naar aanvraag Inschrijven
Schiedam
24
18/09/2023
04/09/2023
29/02/2024
Gemeente Schiedam
SRQ168457
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Schiedam
18/09/2023
29/02/2024
24

Het project Nieuwe Energie voor Nieuwland en Oost beoogt de Schiedamse wijk te verduurzamen door de renovatie van het vastgoed van de wijk (woningbouw, particuliere eigenaren en maatschappelijk vastgoed) en door de aansluiting op het warmtenet. Dit project is onderdeel van de ELENA subsidie van de Europese investeringsbank voor de energietransitie is door de gemeente ook geselecteerd, omdat de wijk op sociaaleconomisch vlak een impuls kan gebruiken. Zo ligt het besteedbaar inkomen in de wijk lager dan het stadsgemiddelde en is er een bovengemiddelde vraag naar maatschappelijke voorzieningen en ondersteuning. Het is voor de gemeenteraad van belang dat bewoners niet alleen een betaalbare energietransitie kunnen doormaken, maar ook dat de kwaliteit van de wijk en het leven van bewoners erop vooruit zal gaan. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden rondom NEvG is al wel gesproken over meekoppelkansen in een werkgroep, tijdens de participatietafel en ook is dit thema expliciet benoemd in de businesscase. Nu er een definitief raadsbesluit NEvG ligt sinds december 2020, is de zekerheid gecreëerd dat het project doorgaat. Dit betekent een investering in de wijk Groenoord van 120 miljoen euro, waarvan het merendeel voor rekening komt van Eneco en WoonPlus. Met het doorgaan van het project ligt er ook een concrete vraag om kansen te onderzoeken die kunnen worden gekoppeld aan de werkzaamheden die minstens de komende 10 jaar in de wijk zullen spelen. Op 17 december 2020 hebben Woonplus, Eneco en de gemeente Schiedam een Samenwerkingsovereenkomst voor de warmtetransitie in deze wijk gesloten. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat Eneco een warmtenet aanlegt, dat Woonplus al haar bezit hieraan koppelt en haar bezit geschikt maakt voor koppeling aan het warmtenet en dat de gemeentefinanciering door slimme combinaties regelt. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de regie over communicatie en participatie naar en met wijkbewoners.
 
De rol van wijk energiecoördinator wordt een belangrijke bouwsteen in communicatie, participatie en het verzilveren van meekoppelkansen. De Wijkenergiecoördinator staat naast wijkregisseur van de wijk. Hij/zij is de primaire aanspreekpunt van bewoners, is bereikbaar voor vragen en is aanwezig in de wijk.

De belangrijkste taken zijn:

  •  Discussies organiseren met belangengroepen in de wijk in aanvulling op de participatietafel
  • Linking pin met de energie/bespaarcoaches
  • Uitleg geven over het project en de bijbehorende activiteiten bij bewoners
  • Terugkoppeling en feedback naar de regie en communicatiegroep over de vragen en zorgen voor inwoners
Inloggen