Evolutie van Total Talent Management: De Tiende Editie van de Talent Monitor

In samenwerking met Intelligence Group is eind 2021 een ambitieuze stap gezet door een voorspelling te doen voor de tariefontwikkeling van professionals in 2022. Dit omvatte zowel zelfstandig professionals als degenen in dienst van detacheerders, in maar liefst 114 verschillende beroepsgroepen. Halverwege dat jaar kwamen we ook een tussentijdse update over de voorspelde ontwikkelingen.

Dit voorspellingsmodel blijkt echter stuk. De cruciale factoren ‘inflatie’ en ‘schaarsteontwikkeling’ hebben namelijk de grenzen van het model overschreden. De inflatie is zo aanzienlijk gestegen dat deze bijna gelijk is aan de totale inflatie van de afgelopen tien jaar. Deze schaarste heeft ook gevolgen voor economische modellen, zoals de conjunctuurklok, en lijkt elke vorm van logica te tarten.

Wat we aanvankelijk als een jaarlijkse traditie beschouwden, blijkt nu, gezien de correctheid van onze voorspellingen en de groeiende hoeveelheid beschikbare data, een te groot verschil te vertonen tussen theorie en praktijk. Daarom is er geen schaamte om toe te geven dat ons voorspellingsmodel momenteel niet naar behoren functioneert. Dit heeft ertoe geleid dat we voor 2023 geen vergelijkbaar tariefvoorspelling als vorig jaar kunnen bieden.

In deze editie van de Talent Monitor werpen we een terugblik op de tariefontwikkelingen in 2022 en delen we onze verwachtingen voor 2023, waaronder:

  • In 2022 zijn de uurtarieven van professionals gemiddeld met 3,8% gestegen.
  • Uurtarieven van professionals in 2023 zullen naar verwachting gemiddeld met 4% tot 6% stijgen. Dit wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals het gelijk lopen met ontwikkelingen in de CAO-tarieven.
  • Ook nemen opdrachtgevers geen drastische maatregelen om tarieven van professionals op lopende opdrachten te indexeren; ze geven de voorkeur aan een prestatiegerichte aanpak. Hogere tarieven worden vooral betaald bij nieuwe opdrachten.

Kortom, hoewel het voorspellingsmodel is ontregeld, delen we nog steeds waardevolle inzichten en verwachtingen voor de toekomstige tariefontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Benieuwd naar alle resultaten? Download deze editie van de Talent Monitor hier.

Over de Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Inhuurdesk onderdeel van uitmaakt, presenteren elk kwartaal unieke inzichten op basis van recruitment- en arbeidsmarktgegevens van Intelligence Group, gecombineerd met inhuurdata van HeadFirst Group. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.