Inhuurdesk: voor alle praktische zzp-zaken

Onzekerheden en verwachtingen rondom arbeidsmarkt- en zzp-wetgeving na de zomer in Den Haag

De keuze voor het zzp-bestaan boven een traditionele baan in loondienst stijgt. Naast vele voordelen, zoals vrijheid en flexibiliteit, zijn er echter ook minder aantrekkelijke kanten van ondernemen, zoals administratie en acquisitie. In een interview met het AD adviseert Sjanne Marie van den Groenendaal, onderzoeker aan Tilburg University en zzp-expert, om taken waarin je niet sterk bent uit te besteden of hulp in te schakelen. Bij Inhuurdesk kunnen we je hierbij van dienst zijn!

Als zzp’er heb je genoeg op je bord: vaak leuke opdrachten, maar ook taken die je liever uitstelt. Taken zoals facturen innen, verzekeringen regelen en andere administratieve zaken blijven vaak op je to-do-lijst staan. Iets wat je uiteindelijk toch echt moet regelen. Met onze Professionals services nemen wij jou deze zorgen uit handen en bieden we de volgende oplossingen:

 • Snelle betaling van facturen via ENTRPNR

Geen afhankelijkheid meer van betaaltermijnen en het betalingsgedrag van je opdrachtgever. Met Advanced worden je facturen 14 dagen na ontvangst betaald. En het handige is dat je altijd online de status van je factuur kunt bekijken. Wil je nog sneller betaald worden? Kies dan voor Complete, waarbij dit al binnen 10 dagen gebeurt.

 • Uitgebreide verzekering via Alicia

Zorgeloos als zelfstandige werken betekent dat je de risico’s goed hebt afgedekt. Met Advanced ben je uitgebreid verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, cyber risico’s en ongevallen. Met Complete kun je zelfs gebruikmaken van de arbeidsongeschiktheidsvoorziening.

 • Dagelijks slimmer worden met onze learning & development tools

Dit omvat onder andere een onbeperkt online leerabonnement voor de Select Academy, korting op opleidingen en advies van een jobcoach (Excellent).

 • Persoonlijk contact en advies

Een toegewijde relatiemanager staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en advies te geven over zaken zoals je cv, welk tarief je het beste kunt aanbieden voor een opdracht en andere tips om jezelf succesvol te presenteren.

Waarom onze services?
We bieden een alles-in-één oplossing voor alle praktische zaken die je als zzp’er geregeld wilt hebben. Onze services omvatten zorgvuldig geselecteerde producten, aangeboden door toonaangevende partners. De betaling gaat per gewerkt uur, dus er zijn alleen kosten als je inkomsten genereert. Kijk voor meer informatie over alle voordelen van de Professionals services op de website van Inhuurdesk.


Het kabinet is gevallen, wat nu?

Onzekerheden en verwachtingen rondom arbeidsmarkt- en zzp-wetgeving na de zomer in Den Haag

In de nasleep van de val van het Kabinet zullen politieke partijen voorlopig vooral bezig zijn met vragen als: “Wie wordt onze nieuwe partijleider?”, “Welke kandidaten worden op de kieslijst geplaatst?” en “Hoe kunnen we een deskundige en sterke commissie samenstellen om een nieuw partijprogramma te schrijven?”. Desondanks is er nog een missionaire Tweede Kamer die zal beslissen of een demissionair kabinet kan doorgaan met de uitwerking van bepaalde wetsvoorstellen en plannen.

Minister Van Gennip (SZW) was goed op weg en van plan om na de zomer enkele wetsvoorstellen te presenteren. Een van deze voorstellen was gericht op het creëren van een duidelijkere scheiding tussen werknemers en zelfstandigen door middel van het criterium ‘inbedding’ en ondernemerscriteria als contra-indicatie voor een arbeidsovereenkomst. Het is mogelijk dat de Tweede Kamer dit wetsvoorstel als controversieel zal bestempelen.

Als dat het geval is, zal de invoering van nieuwe wetgeving vertraging oplopen en zal er gedurende langere tijd (juridische) onzekerheid blijven bestaan over wanneer iemand als werknemer wordt beschouwd en wanneer als zelfstandige. We zullen moeten afwachten hoe de verhoudingen in de nieuwe Tweede Kamer zich ontwikkelen en met welke plannen een toekomstig kabinet zal komen met betrekking tot de arbeidsmarkt en het zzp-dossier. Een invoeringsdatum van 1 januari 2025 lijkt dan ook niet realistisch.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een ander belangrijk onderwerp is de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Dit heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in de media en is ook stevig bediscussieerd in de Tweede Kamer. Ook voor dit dossier bestaat de kans dat het als controversieel wordt bestempeld. Tegelijkertijd bevindt het demissionaire kabinet zich in een lastig parket, aangezien de plannen zijn overeengekomen in overleg tussen werkgevers en werknemers, en Nederland heeft toegezegd aan de Europese Unie om zelfstandigen meer bescherming te bieden tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid door middel van een dergelijke verzekering.

Handhaving van arbeidsrelaties
Ook over het onderwerp ‘handhaving van arbeidsrelaties’ door de Belastingdienst is een hoop te doen. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 beëindigt. Kort voor het kabinetsval is een motie aangenomen van de PvdA en GroenLinks om sectorale handhaving in te voeren, te beginnen in de maatschappelijke sectoren zoals zorg, onderwijs en kinderopvang. Hiervoor is geen nieuwe wet nodig, maar wel wenselijk, ook voor de Belastingdienst zelf, om wettelijk een duidelijker onderscheid te maken tussen werknemers en zelfstandigen. In het najaar zal de Belastingdienst een nieuw handhavingsplan presenteren, waarin ook meer duidelijkheid zal worden geboden over de tijdslijn richting 1 januari 2025.

Het zijn onzekere en turbulente tijden in de politieke arena in Den Haag. Na het zomerreces hopen we meer duidelijkheid te krijgen over alle plannen en wetsvoorstellen met betrekking tot de arbeidsmarkt en het zzp-dossier.


Prinsjesdag 2023: Wat kunnen we verwachten?

Belangrijke Belastingwijzigingen en Wetgevingsontwikkelingen voor Ondernemers

De derde dinsdag van september markeert Prinsjesdag, en dit jaar was het een bijzondere editie. Het demissionaire kabinet-Rutte IV heeft wegens de namelijk beperkte ruimte voor grootschalige plannen en financiële vrijgevigheid. Bovendien staan de overheidsfinanciën onder toenemende druk, en politieke partijen zijn al aan het voorsorteren op de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dit vertaalde zich in wat politici graag een ‘beleidsarme’ begroting noemen, met weinig belangrijke besluiten. Hieronder een overzicht van enkele van de meest relevante plannen en maatregelen.

 1. MKB-Winstvrijstelling verder verlaagd

De MKB-winstvrijstelling zal vanaf 1 januari 2024 dalen van 14% naar 12,7%. Deze vrijstelling is een regeling die de belastbare winst vermindert na de ondernemersaftrek. Dit heeft invloed op ondernemers die gebruikmaken van deze regeling, aangezien zij een groter deel van hun winst of inkomen zullen belasten. Vooral ondernemers met hogere winsten worden financieel het zwaarst getroffen.

 

 1. Voortzetting verlaging zelfstandigenaftrek

Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek geleidelijk verlaagd, en in 2024 zal deze met €1280 dalen tot €3750. Tot 2027 zet deze verlaging door tot een bedrag van €900. Dit past in het bredere beleid om een gelijk speelveld tussen werknemers en zelfstandigen te creëren.

 

 1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

In 2024 wordt de onbelaste kilometervergoeding verhoogd van €0,21 naar €0,23. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met een privé auto, motor of fiets. Als werkgever mag je dit ook onbelast aan je personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel.

 

 1. Versobering Energie-investeringsaftrek

Investeer je in energiebesparende maatregelen en duurzame bedrijfsmiddelen? Dan kom je in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), waarbij een percentage van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de winst. De EIA voor ondernemers wordt verlengd tot 2028, maar het percentage dat daarbij kan worden afgetrokken daalt in 2024 van 45,5% naar 40%. De investering bedraagt minimaal €2500 en maximaal €136 miljoen. Het kan dus lonend zijn om in 2023 grote investeringen te doen om te profiteren van het hogere percentage.

 

 1. Wijzigingen in Box 1-inkomen

Het belastingtarief voor inkomen in Box 1 wordt gewijzigd. In 2024 betaalt men binnen die box 36,97% belasting over inkomen tot €75.624, een lichte stijging ten opzichte van 2023. Voor inkomen boven €75.624 blijft het tarief op 49,5%. Het bedrag van deze schrijfgrenzen stijgt dit jaar minder dan de inflatie, waardoor je eerder het hogere tarief van de tweede schijf bereikt.

 

 1. Wijzigingen in Box 2-inkomen

In 2024 wordt winst uit aandelen in een bedrijf  belast in een tweeschijvensysteem, wanneer je 5% of meer van de aandelen in een bedrijf bezit. Tot €67.000 inkomen betaalt men 24,5% belasting, daarboven 31%. Voor winstuitkeringen tot ongeveer €106.000 is de belasting in Box 2 in 2024 lager dan in 2023, maar bij hogere winstuitkeringen betaalt men meer belasting. Het kan interessant zijn om opgespaarde winsten in je bedrijf nog in 2023 uit te keren.

 

 1. Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Werkgevers betalen in 2024 een werkgeversheffing zorgverzekeringswet van 6,57% over maximaal €71.624, een lichte daling ten opzichte van 2023. Zelfstandigen betalen een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet van 5,32% over het maximale bijdrageloon van €71.624, ook een lichte daling. Je ontvangt de (voorlopige) aanslag voor de inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringswet gelijk met de (voorlopige) belastingaanslag.

 

 1. Verdere uitwerking wetgeving en handhaving

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt verder aan het wetsvoorstel om een duidelijker onderscheid te maken tussen zzp’ers en werknemers, met criteria zoals ‘gezag’, ‘inbedding’ en ‘zelfstandig ondernemerschap’. De Belastingdienst werkt aan verbeteringen in de handhaving om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Daarbij wordt er verder gewerkt aan het rechtsvermoeden van werknemerschap onder een uurtarief van €32,24. Bij een lager uurtarief geldt er een rechtsvermoeden van werknemerschap. Het is dan aan de werkgevende om te bewijzen dat dit niet zo is.

Kortom, Prinsjesdag 2023 bracht enkele belangrijke  veranderingen met zich mee voor ondernemers en belastingbetalers. Het is raadzaam om deze wijzigingen in overweging te nemen en indien nodig met een adviseur te bespreken.


Talent Monitor: Tariefontwikkeling professionals 2023

Evolutie van Total Talent Management: De Tiende Editie van de Talent Monitor

In samenwerking met Intelligence Group is eind 2021 een ambitieuze stap gezet door een voorspelling te doen voor de tariefontwikkeling van professionals in 2022. Dit omvatte zowel zelfstandig professionals als degenen in dienst van detacheerders, in maar liefst 114 verschillende beroepsgroepen. Halverwege dat jaar kwamen we ook een tussentijdse update over de voorspelde ontwikkelingen.

Dit voorspellingsmodel blijkt echter stuk. De cruciale factoren ‘inflatie’ en ‘schaarsteontwikkeling’ hebben namelijk de grenzen van het model overschreden. De inflatie is zo aanzienlijk gestegen dat deze bijna gelijk is aan de totale inflatie van de afgelopen tien jaar. Deze schaarste heeft ook gevolgen voor economische modellen, zoals de conjunctuurklok, en lijkt elke vorm van logica te tarten.

Wat we aanvankelijk als een jaarlijkse traditie beschouwden, blijkt nu, gezien de correctheid van onze voorspellingen en de groeiende hoeveelheid beschikbare data, een te groot verschil te vertonen tussen theorie en praktijk. Daarom is er geen schaamte om toe te geven dat ons voorspellingsmodel momenteel niet naar behoren functioneert. Dit heeft ertoe geleid dat we voor 2023 geen vergelijkbaar tariefvoorspelling als vorig jaar kunnen bieden.

In deze editie van de Talent Monitor werpen we een terugblik op de tariefontwikkelingen in 2022 en delen we onze verwachtingen voor 2023, waaronder:

 • In 2022 zijn de uurtarieven van professionals gemiddeld met 3,8% gestegen.
 • Uurtarieven van professionals in 2023 zullen naar verwachting gemiddeld met 4% tot 6% stijgen. Dit wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals het gelijk lopen met ontwikkelingen in de CAO-tarieven.
 • Ook nemen opdrachtgevers geen drastische maatregelen om tarieven van professionals op lopende opdrachten te indexeren; ze geven de voorkeur aan een prestatiegerichte aanpak. Hogere tarieven worden vooral betaald bij nieuwe opdrachten.

Kortom, hoewel het voorspellingsmodel is ontregeld, delen we nog steeds waardevolle inzichten en verwachtingen voor de toekomstige tariefontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Benieuwd naar alle resultaten? Download deze editie van de Talent Monitor hier.

Over de Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Inhuurdesk onderdeel van uitmaakt, presenteren elk kwartaal unieke inzichten op basis van recruitment- en arbeidsmarktgegevens van Intelligence Group, gecombineerd met inhuurdata van HeadFirst Group. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.


Talent Monitor: De convergentie van vast en flex

Evolutie van Total Talent Management: De Tiende Editie van de Talent Monitor

Stapsgewijs bewegen vaste en flexibele arbeidsgegevens naar elkaar toe. Dit proces verloopt niet zonder uitdagingen, omdat ze in veel gevallen te vergelijken zijn als sinaasappels en mandarijnen: ze vertonen gelijkenissen, smaken enigszins hetzelfde, maar zijn toch duidelijk verschillend. Vergelijk het met een minneola, een kruising tussen beide vruchten. Als we kijken naar data, talent intelligence en dashboards voor zowel vast als flex, dan zien we een convergentie plaatsvinden.

Het gaat verder dan simpelweg het integreren van twee verschillende datapunten in één dashboard. Inmiddels zijn ze verenigd in hetzelfde beeld en daardoor vergelijkbaar geworden. Hoewel er nog steeds nuances in deze vergelijking moeten worden aangebracht en ze niet volledig uitwisselbaar zijn, betekent dit toch een aanzienlijke vooruitgang. We gaan van de theoretische concepten van Total Talent Management naar een praktisch model.

We presenteren nu de tiende editie van de Talent Monitor. Tot nu toe is dit een lange reis geweest door de werelden van zowel vaste als flexibele arbeid op de arbeidsmarkt, waarbij geheimen aan het licht kwamen. Sommige bevindingen waren voor de hand liggend, zoals het feit dat de flexibele arbeidsmarkt meestal minder krap is dan de markt voor vaste banen, en dat de duur van opdrachten meestal korter is dan de duur van reguliere arbeidscontracten – hoewel dit verschil steeds kleiner wordt. Er zijn echter ook verrassende inzichten aangetoond, zoals:

 • De relatie tussen de ontwikkeling van tarieven, inflatie en de tijdsperiode van de matchmaking; tarieven stijgen aan het begin van het jaar, maar halverwege of bij verlenging nauwelijks.
 • De concurrentie tussen zelfstandige professionals en detacheringsbureaus.
 • De correlatie tussen schaarste en activiteit op de arbeidsmarkt.
 • Zelfstandige professionals hechten minder waarde aan de flexibiliteit van opdrachtgevers, omdat ze in de basis al flexibel zijn en daarom zelf de regie nemen.

In deze Talent Monitor ontrafelen we wederom gegevens en blijven we verrassen met nieuwe inzichten. We maken een unieke stap door de tarieven voor vast en flexibel personeel te vergelijken, in verschillende doelgroepen. Welke ingehuurde professionals zijn bijvoorbeeld aanzienlijk duurder dan hun collega’s in vaste dienst, en welke juist niet? Dit is een belangrijke ontwikkeling op weg naar een volwaardig datamodel voor Total Talent Management.

Benieuwd naar alle resultaten? Download deze editie van de Talent Monitor hier.

Over de Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Inhuurdesk onderdeel van uitmaakt, presenteren elk kwartaal unieke inzichten op basis van recruitment- en arbeidsmarktgegevens van Intelligence Group, gecombineerd met inhuurdata van HeadFirst Group. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.